Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Veiledende kunngjøring

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Vareleveranse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS)
985 213 496
Hermetikken
9811  VADSØ
NO
Kontaktperson: Zhong Wang
Telefon: +47 90571344
E-post: zhong.wang@hinas.no
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.hinas.no
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3413
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.3)

Hovedaktivitet

  • Helse

Del II.B: Kontraktens gjenstand (Vareleveranse eller tjenesteytelse)

II.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Anskaffelse av storkjøkkenmaskiner

II.2)

Kontraktstype og leverings- eller utførelsessted

Vareleveranse
NUTS-kode
NORGE
Sted: hele Norge
II.3)

Opplysninger om rammeavtale

Gjelder anskaffelsen en rammeavtale: Ja:
II.4)

Kort beskrivelse av anskaffelsens art og omfang:

Den veiledende kunngjøringen gjelder anskaffelse av storkjøkkenmaskiner til norske sykehus / helseforetak

Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
II.5)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
39314000   Industrielt kjøkkenutstyr
Tilleggsvokabular
39711000   Elektriske husholdningsapparater til matvarebruk
42200000   Maskiner til bearbeiding av matvarer, drikkevarer og tobakk samt tilhørende deler
39711100   Kjøleskap og frysere
39711110   Kombinerte kjøle- og fryseskap
39711124   Industrifrysere
31680000   Elektriske apparater og tilbehør
39700000   Husholdningsapparater
39713100   Oppvaskmaskiner
39711360   Ovner
39713210   Vaske-/tørkemaskiner
42214100   Komfyrer
II.6)

Hvis kjent, planlagt startdato for konkurransegjennomføring

21.08.2016
II.7)

Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Nei
II.8)

Tilleggsinformasjon:

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Opplysninger om EU-midler

Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
VI.4)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

12.4.2016

Du forlater nå Doffin

for et annet system