Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Veiledende kunngjøring

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Vareleveranse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS)
985 213 496
Hermetikken
9811  VADSØ
NO
Kontaktperson: Andreas Rystrøm
Telefon: +47 78950700
E-post: post@hinas.no
Faks: +47 78950701
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.hinas.no
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3413
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.3)

Hovedaktivitet

  • Helse

Del II.B: Kontraktens gjenstand (Vareleveranse eller tjenesteytelse)

II.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Anskaffelse av insulinpumpesystemer med forbruksmateriell

II.2)

Kontraktstype og leverings- eller utførelsessted

Vareleveranse
NUTS-kode
NORGE
Sted: hele Norge
II.3)

Opplysninger om rammeavtale

Gjelder anskaffelsen en rammeavtale: Nei:
II.4)

Kort beskrivelse av anskaffelsens art og omfang:

Oppdragsgivers forespørsel gjelder tilbud på levering av systemer for insulinpumpebehandling og for tilbud på system for kontinuerlig måling av blods- og vevsglukose uten kommunikasjon med insulinpumpe.

Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 600000000  NOK
Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
II.5)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
33140000   Medisinske forbruksvarer
Tilleggsvokabular
33000000   Medisinsk utstyr, legemidler og utstyr til personlig pleie
II.6)

Hvis kjent, planlagt startdato for konkurransegjennomføring

01.03.2017
II.7)

Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Nei
II.8)

Tilleggsinformasjon:

Markedsdialog: Oppdragsgiver invitere med dette interessenter til anskaffelsen av Insulinpumper, CGM og tilhørende forbruksmateriell til markedsdialog vedrørende noen utvalgte konkurransedokumenter. Frist for å kommentere dokumentene er 19. august 2016.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Opplysninger om EU-midler

Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
VI.4)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

29.6.2016

Du forlater nå Doffin

for et annet system