Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Vareleveranse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Norsk Helsenett SF (NHN)
Professor Brochs gate 2
7030  TRONDHEIM
NO
Kontaktperson: Marion Sydskjør
E-post: marion.sydskjor@nhn.no
Nettsteder:
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: http://permalink.mercell.com/60716805.aspx
Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: http://permalink.mercell.com/60716805.aspx
Ytterligere informasjon kan fås her:
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
1086  OSLO
NO
E-post: support@mercell.com
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
1086  OSLO
NO
E-post: support@mercell.com
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til:
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
1086  OSLO
NO
E-post: support@mercell.com
I.2)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.3)

Hovedaktivitet

 • Helse
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Rammeavtale for innkjøp av kontormøbler og inventar
II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Vareleveranse
  Kjøp
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:
  Trondheim
  NUTS-kode
  Oslo
  Sør-Trøndelag
  Troms
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
  II.1.4)

  Opplysninger om rammeavtale

  Rammeavtale med kun en leverandør
  Rammeavtalens varighet
  Varighet i måned(er): 24
  Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: 
  Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  1. kvartal 2017 skal Norsk Helsenett SF flytte inn i nytt bygg og skal dermed innrede nye kontorlandskap. I denne forbindelse gjennomføres det en anskaffelse av en rammeavtalen som skal omfatter innredning i form av kontormøbler og annet nødvendig inventar. Avtalen inneholder leveranser av møbler og inventar innen følgende kategorier: Arbeidsplassmøbler Oppbevaringsmøbler Konferanseromsmøbler Miljømøbler Spesialdesign Møteromsutstyr

  Innredningskonsept med designuttrykk, farge og materialholdning er utarbeidet og utgjør beslutningsgrunnlag for innkjøp av nye møbler og inventar.

  Fargeholdning, formspråk og designuttrykk er visualisert i vedlagt collage som uttrykker forbilder for møbler og tekstiler som ønskes benyttet i innredningen, samt typebeskrivelse i vedlagt kravspesifikasjon. Det åpnes for å tilby produkter som ikke er identiske med collage og typebeskrivelse.

  Viser til vedlagte forbildecollage og vedlagte kravspesifikasjon (med vedlegg) for ytterligere beskrivelse.

  Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[http://permalink.mercell.com/60716805.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  39130000   Kontormøbler
  Tilleggsvokabular
  39153000   Møbler til møterom
  39113200   Sofaer
  39200000   Inventar
  39290000   Diverse inventar
  39112000   Stoler
  39150000   Diverse møbler og utstyr
  39120000   Bord, skap, skrivebord og bokhyller
  39143310   Kaffebord, salongbord
  30195910   Whiteboardtavler
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Nei
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Anslå totalverdi eksklusiv MVA
  mellom 2500000.0000  og 3000000.0000  NOK
  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Nei
  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Ja
  Oppgi antall mulige forlengelser:  2
  Hvis kontrakten(e) kan forlenges: forventet tidsramme forpåfølgende kontraktene: 
  antall måneder: 24

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Attest for skatt og merverdiavgift - Krav: Tilbyder må ha levert sine oppgaver og betalt skatt, arbeidsgiveravgift og mva. Dokumenteres ved: Attest for skatt og mva. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for innlevering av søknad. Eventuelle restanser eller andre misligheter må begrunnes. Dersom Tilbyder planlegger å benytte underleverandører må skatteattest også leveres for disse.

  Firmaattest - Krav: Tilbydere skal være et lovlig etablert foretak. Dokumenteres ved: Firmaattest eller tilsvarende fra søkers hjemstat.

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Leverandøren skal ha tilfredsstillende økonomisk og finansiell stilling til å gjennomføre leveransen. Kravet skal dokumenteres med en kredittvurdering/rating, ikke eldre enn 6 måneder, og som baserer seg på siste kjente regnskapstall, eller annen dokumentasjon på at kravet er oppfylt.

  Eventuelle minste standardnivåer:
  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Leverandør må ha utført minst tre leveranser de siste 3 årene med relevans for dette oppdraget. Med relevante leveranser menes levering av møbler og innredning med tilsvarende omfang og variasjon som angitt i kravspesifikasjonen tilknyttet denne konkurransen. Kravet skal dokumenteres med referanseliste over leverandørens leveranser de siste 3 årene med relevans for dette oppdraget med oppdragsgivers navn. Referanser vil kunne bli kontaktet ved behov for klargjøring av oppdragets relevans. Det er likevel tilbyders ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen.

  Leverandør skal ha et kvalitetssikringssystem. Kravet skal dokumenteres med en kortfattet beskrivelse av det helhetlige kvalitetssikringssystem leverandøren vil legge til grunn for gjennomføring av kontrakten.

  Leverandøren skal ha et opplegg for retur av emballasje. Kravet dokumenteres med dokumentasjon for medlemskap fra et retursystem for emballasje, f.eks Grønt punkt Norge eller tilsvarende, eller en beskrivelse av eget retursystem.

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Åpen anbudskonkurranse
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  16/02133
  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Nei
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  1.11.2016 - 12:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: Norsk
  IV.3.7)

  Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

  Inntil: 1.2.2017
  IV.3.8)

  Tilbudsåpning

  Sted: 
  Trondheim
  Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  15.9.2016

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system