Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Vareleveranse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Sykehusinnkjøp HF
916 879 067
Hermetikken
9811  VADSØ
NO
Kontaktperson: Anne Sandanger Time
Telefon: +47 91875958
E-post: anne.time@sykehusinnkjop.no
Faks: +47 78950701
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.hinas.no
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/3413
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/150510
Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: https://www.mercell.com/m/mts/TenderEdit.aspx?id=63644944
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Andre statlige eller nasjonale virksomheter
I.3)

Hovedaktivitet

 • Helse
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Ja
Helse Nord RHF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Kaffeautomater, vannautomater og kjøkkenutstyr

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Vareleveranse
  Kjøp
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Alle helseforetak

  NUTS-kode
  NORGE
  Sted: hele Norge
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
  II.1.4)

  Opplysninger om rammeavtale

  Rammeavtale med kun en leverandør
  Rammeavtalens varighet
  Antall år: 4
  Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: 
  Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet
  Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 71000000  NOK
  Frekvens og verdi på avropene:
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Oppdragsgivers forespørsel gjelder tilbud på levering av Automater og Kjøkkenutstyr til bruk ved helseforetakene i Norge.

  Anskaffelsen omfatter seks delområder med underliggende deltilbud:

  Delområde 1: Kaffeautomat

  Deltilbud 1.1: Kaffeautomat

  Deltilbud 1.2: Kolbetrakter

  Delområde 2: Vannautomat

  Deltilbud 2.1: Vannkjøler

  Deltilbud 2.2: Tappetårn

  Deltilbud 2.3: Lokal-kjøler

  Delområde 3: Vendingautomat

  Deltilbud 3.1: Vendingautomat – Fullservicevending

  Delområde 4: Kjøkkenutstyr

  Deltilbud 4.1: Kjøkkenutstyr

  Delområde 5: Småelektrisk Kjøkkenutstyr

  Deltilbud 5.1: Småelektrisk kjøkkenutstyr

  For nærmere beskrivelse, se vedlegg: “Vedlegg 2 – Prisskjema“

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  39221000   Kjøkkenutstyr
  Tilleggsvokabular
  39711310   Elektriske kaffemaskiner
  44212233   Vanntårn
  44613500   Vannbeholdere
  42933000   Automater
  39221110   Servise, porselen, steintøy
  39220000   Kjøkkenutstyr, husholdningsartikler, forsyning til hjemmet og catering
  39314000   Industrielt kjøkkenutstyr
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Ja
  tilbud skal inngis på (velg kun ett alternativ)  en eller flere delkontrakter
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Oppdragsgivers forespørsel gjelder tilbud på levering av Automater og Kjøkkenutstyr til bruk ved helseforetakene i Norge.

  Anskaffelsen omfatter seks delområder med underliggende deltilbud:

  Delområde 1: Kaffeautomat

  Deltilbud 1.1: Kaffeautomat

  Deltilbud 1.2: Kolbetrakter

  Delområde 2: Vannautomat

  Deltilbud 2.1: Vannkjøler

  Deltilbud 2.2: Tappetårn

  Deltilbud 2.3: Lokal-kjøler

  Delområde 3: Vendingautomat

  Deltilbud 3.1: Vendingautomat – Fullservicevending

  Delområde 4: Kjøkkenutstyr

  Deltilbud 4.1: Kjøkkenutstyr

  Delområde 5: Småelektrisk Kjøkkenutstyr

  Deltilbud 5.1: Småelektrisk kjøkkenutstyr

  Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 71000000  NOK
  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Ja
  Beskriv disse opsjonene:

  Avtalen skal ha en varighet på 2 år. Planlagt oppstartstidspunkt er 01.06.2017.

  Oppdragsgiver kan deretter forlenge avtalen med inntil 1 år av gangen. Maksimal samlet avtaleperiode er 4 år.

  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Ja
  Oppgi antall mulige forlengelser:  2
  Hvis kontrakten(e) kan forlenges: forventet tidsramme forpåfølgende kontraktene: 
  antall måneder: 24
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Planlagt startdato  01. 06. 2017  Planlagt ferdigstillelsesdato  31. 05. 2019

  Opplysninger om delkontrakter

  Delkontraktnummer: 1  Tittel: Kaffeautomat
  1)

  Kort beskrivelse:

  Kaffeautomat

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  39221000   Kjøkkenutstyr
  Tilleggsvokabular
  39711310   Elektriske kaffemaskiner
  44212233   Vanntårn
  44613500   Vannbeholdere
  42933000   Automater
  39221110   Servise, porselen, steintøy
  39220000   Kjøkkenutstyr, husholdningsartikler, forsyning til hjemmet og catering
  39314000   Industrielt kjøkkenutstyr
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Delkontraktnummer: 2  Tittel: Kolbetrekker
  1)

  Kort beskrivelse:

  Kolbetrekker

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  39221000   Kjøkkenutstyr
  Tilleggsvokabular
  39711310   Elektriske kaffemaskiner
  44212233   Vanntårn
  44613500   Vannbeholdere
  42933000   Automater
  39221110   Servise, porselen, steintøy
  39220000   Kjøkkenutstyr, husholdningsartikler, forsyning til hjemmet og catering
  39314000   Industrielt kjøkkenutstyr
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Delkontraktnummer: 3  Tittel: Vannautomat
  1)

  Kort beskrivelse:

  Vannkjøler, tappetårn, lokal-kjøler

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  39221000   Kjøkkenutstyr
  Tilleggsvokabular
  39711310   Elektriske kaffemaskiner
  44212233   Vanntårn
  44613500   Vannbeholdere
  42933000   Automater
  39221110   Servise, porselen, steintøy
  39220000   Kjøkkenutstyr, husholdningsartikler, forsyning til hjemmet og catering
  39314000   Industrielt kjøkkenutstyr
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Delkontraktnummer: 4  Tittel: Vendingautomat
  1)

  Kort beskrivelse:

  Vendingautomat

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  39221000   Kjøkkenutstyr
  Tilleggsvokabular
  39711310   Elektriske kaffemaskiner
  44212233   Vanntårn
  44613500   Vannbeholdere
  42933000   Automater
  39221110   Servise, porselen, steintøy
  39220000   Kjøkkenutstyr, husholdningsartikler, forsyning til hjemmet og catering
  39314000   Industrielt kjøkkenutstyr
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Delkontraktnummer: 5  Tittel: Småelektrisk kjøkkenutstyr
  1)

  Kort beskrivelse:

  Småelektrisk kjøkkenutstyr

  2)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  39221000   Kjøkkenutstyr
  Tilleggsvokabular
  39711310   Elektriske kaffemaskiner
  44212233   Vanntårn
  44613500   Vannbeholdere
  42933000   Automater
  39221110   Servise, porselen, steintøy
  39220000   Kjøkkenutstyr, husholdningsartikler, forsyning til hjemmet og catering
  39314000   Industrielt kjøkkenutstyr
  39710000   Elektriske husholdningsapparater
  3)

  Delkontraktens mengde eller omfang:

  4)

  Angi kontraktslengden og/eller startdato/ferdigstillelsedato for delkontrakten

  5)

  Ytterligere informasjon om delkontraken:

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.1)

  Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

  Se vedlagte konkurransegrunnlag

  III.1.2)

  De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

  Se vedlagte konkurransegrunnlag

  III.1.3)

  Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles:

  Se vedlagte konkurransegrunnlag

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Se vedlagte konkurransegrunnlag

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Se vedlagte konkurransegrunnlag

  Eventuelle minste standardnivåer:

  Se vedlagte konkurransegrunnlag

  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Se vedlagte konkurransegrunnlag

  Eventuelle minste standardnivåer:

  Se vedlagte konkurransegrunnlag

  III.3)

  Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

  III.3.1)

  Opplysninger om en bestemt profesjon

  Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
  III.3.2)

  Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

  Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Nei

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Åpen anbudskonkurranse
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  1156018

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Nei
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  23.02.2017 - 12:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: 

  Norsk

  IV.3.7)

  Vedståelsesfrist - minimum tidsperiode tilbudene er bindende.

  Inntil: 31.08.2017
  IV.3.8)

  Tilbudsåpning

  Dato: 23.02.2017 - 13:00
  Vil det være åpen tilbudsåpning: Nei

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.3)

  Tilleggsinformasjon:

  Tilbudet skal leveres elektronisk via mercellportalen. Se vedlagte lenke:

  https://www.mercell.com/m/mts/TenderEdit.aspx?id=63644944

  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  21.12.2016

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system