Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om supplerende opplysninger, uavsluttet prosedyre eller feil

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Sykehuset Østfold HF
983971768
Postboks 300
1714  Grålum
NO
Kontaktperson: Janne Håkensen
Telefon: +47 08600
E-post: anskaffelser@so-hf.no
I.2)

Type innkjøpsorgan

Oppdragsgiver

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen:

Instrument for analyse av parathyreoideahormon

Kommune
Kommune:  Sarpsborg
II.1.2)

Kort beskrivelse

Sykehuset Østfold (Oppdragsgiver) ved seksjon innkjøp og kontrakt inviterer med dette til konkurranse for inngåelse av avtale vedrørende kjøp av instrument for analyse av parathyreoideahormon (PTH) inklusive forbruksmateriell, til Senter for laboratoriemedisin, seksjon utestasjoner, Moss.

Ved Sykehuset Østfold Moss, utføres det parathyreoidea-operasjoner. I den forbindelse er det behov for en analyse som kan monitorere nivåforskjeller av PTH før, under og etter operasjon. Dette må gjøres lokalt da transport til hovedlaboratoriet på Sykehuset Østfold Kalnes ikke er aktuelt.

Pr i dag er det kun analysen PTH som er aktuelt på dette instrumentet, og prøvemengden er avhengig av operasjonsprogrammet. Analysen utføres uregelmessig. Det er viktig med rask svartid, da analysen utføres mens pasienten er i narkose.

II.1.3)

CPV-klassifisering

Hovedvokabular
38540000   Maskiner og apparatur til prøving og måling
Tilleggsvokabular
38000000   Laboratorie-, optisk- og presisjonsutstyr (bortsett fra briller)
38500000   Apparatur til kontroll og prøving
33100000   Medisinsk utstyr

Del IV: Prosedyre

IV.2)

Administrative opplysninger

IV.2.1)

Saksnummer

16-03272

IV.2.2)

Kunngjøringsreferanse for elektronisk sendte meldinger

Kunngjøring referanse:  2016-556307
IV.2.3.1)

Doffin kunngjøring(er) som gjelder samme kontrakt

Kunngjøring av konkurranse
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2016-556307  of 2016-09-09
IV.2.4)

Dato for utsendelse av opprinnelig kunngjøring:

09.09.2016

Del VI: Supplerende opplysninger

VI.1)

Kunngjøringen omfatter:

Prosedyre ufullstendig eller avlyst
VI.2)

Opplysninger om ufullstendig tildelingsprosedyre

Tildelingsprosedyre har blitt avlyst
Kontrakten kan være gjenstand for en ny kunngjøring
VI.4)

Ytterligere supplerende informasjon:

Oppdragsgiver vil gjøre endringer i kravspesifikasjonen som anses som vesentlige endringer, slik at konkurransen må avlyses. Det henvises til FOA §13-1 (1). Ny kunngjøring skjer i løpet av få dager.

VI.5)

Dato for publisering av denne kunngjøring:

23.9.2016

Du forlater nå Doffin

for et annet system