Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

SYKEHUSINNKJØP HF
916879067
Tollbugata 7
VADSØ
9800
NO
Kontaktperson: Jonas Ali Ghanizadeh
Telefon: +47 41358159
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.2)

Samordnede innkjøp

Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral
I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://permalink.mercell.com/63330732.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Holding AS
Karihaugveien 89
OSLO
1086
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
I.4)

Type oppdragsgiver

Andre statlige eller nasjonale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Nasjonal anskaffelse av klienter og skjermer
Referansenummer:  2016/123
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

30213000  -  Personlige Datamaskiner (PC)
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdragsgivers forespørsel gjelder tilbud deltagelse i rammeavtale for leveranse av pc klienter og skjermer til Helse Vest, Helse Midt, Norsk Helsenett og Helse Nord med flere tilliggende selskaper.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

30214000  -  Arbeidsstasjoner
30231000  -  Dataskjermer og konsoller
30231300  -  Dataskjermer
30231310  -  Flatskjermer
33195100  -  Monitorer
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Oppdragsgiver og Kunde
Oppdragsgiver for denne konkurransen er Sykehuinnkjøp HF Kunder på avtalen fremgår av konkurransegrunnlagets vedlegg 15 ”Kunder tiltredelse».
Sykehusinnkjøp HF er et selskap som eies av de fire regionale helseforetakene. Sykehusinnkjøp HF gjennomfører anskaffelser på vegne av Oppdragsgiver.  Sykhusinnkjøp HF v/ divisjon nasjonale tjenester er avtalforvalter.  For mer informasjon, se www.sykehusinnkjop.no og www.hinas.no
Anskaffelsens formål og omfang
Oppdragsgiver ønsker tilbud på pc-klienter og skjermer. Estimert verdi på anskaffelsen er 100 millioner NOK. Estimatet er basert på tidligere forbrukstatistikk og er ikke på noen måte bindende.
For nærmere beskrivelse og forbruksestimat se Vedlegg 2 –«Kravspesifikasjon» og Vedlegg 3 – «Prisskjema».
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 01.09.2017  /  Slutt: 28.02.2019
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Kontrakten kan forlenges av oppdragsgiver. Nærmere beskrivelse av prolongeringsprosessen finnes i konkurransegrunnlagets punkt 1.4.
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Rammeavtale med flere leverandører
Planlagt maksimalt antall leverandører i rammeavtalen:  4
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2016/S 106-189919
IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  05.05.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Varighet i måneder : 6  (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  05.05.2017
Lokal tid:  12:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
NO
Telefon: +47 55597500
Faks: +47 55597599
Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/

VI.4.4)

Organ som kan gi informasjon om klagebehandling

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
NO
Telefon: +47 55597500
E-post: post@kofa.no
Faks: +47 55597599
Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

16.03.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system