Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Ringsaker kommune
864 950 582
Brumunddal
NO
Kontaktperson: Ann Marit Holumsnes
Telefon: +47 62335000
NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Ringsaker
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.ringsaker.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=182313&B=KGVLIGHT
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Rammeavtale 16/6551 Renhold, papir og plast
Referansenummer:  16/6551
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

39830000  -  Rengjøringsmidler
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Formålet med avtalen er å dekke Ringsaker kommunes behov for produkter innen vareområdene renhold-, papir- og plastprodukter.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 10000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

19520000  -  Plastprodukter
19640000  -  Polyetylen søppelposer og -bager
24455000  -  Desinfeksjonsmidler
33631600  -  Antiseptika og desinfiserende midler
33741100  -  Håndsåpe
33760000  -  Toalettpapir, lommetørkler, håndklær og servietter
34928480  -  Søppelbeholdere og -bøtter
39222100  -  Engangsprodukter til cateringvirksomhet
39222110  -  Engangsbestikk og -tallerker
39222120  -  Engangskopper
39224300  -  Koster og børster og andre artikler til husrengjøring
39310000  -  Cateringutstyr
39514400  -  Automatiske håndkledispensere
39831000  -  Vaskemidler
39831700  -  Automatiske såpedispensere
39832000  -  Oppvaskmaskinprodukter
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Ringsaker
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Ringsaker kommune
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Formålet med avtalen er å dekke Ringsaker kommunes behov for produkter innen vareområdene renhold-, papir- og plastprodukter.
Anskaffelsens estimerte verdi over avtaleperioden: mellom kr 9.000.000 og kr 10.000.000.
Oppdragsgiver forplikter seg ikke til noe bestemt volum, da endringer i behov, budsjett og rutiner kan påvirke totalvolumet.
Det inngås en rammeavtale på to år (grunnperiode). Oppdragsgiver har en ensidig rett til å forlenge avtalen med 1 + 1 år.
Antall leverandører: en -1- totalleverandør.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 24
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Det inngås en rammeavtale på to år (grunnperiode). Oppdragsgiver har en ensidig rett til å forlenge avtalen med 1 + 1 år.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Norske leverandører skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsavgift og merverdiavgift.
• Skatteattest som ikke er mer enn 6 måneder gammel.
• Utenlandske leverandører skal fremlegge attester fra tilsvarende myndigheter som de norske.
Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.
• Norske selskaper: Firmaattest
• Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne oppfylle kontrakten.
Oppdragsgiver vil gjennomføre en egen selvstendig vurdering av tilbyders økonomi. Vurderingen vil bli gjennomført i samarbeid med et kredittvurderingsselskap. Ringsaker kommune benytter Credit Easy til kredittvurderingen og tilbyder må få karakteren 3 (kredittverdig) eller høyere for å være kvalifisert.
Vil det bli benyttet underleverandører for mer enn kr 100.000 pr. år forbeholder Ringsaker kommune seg retten til å gjennomføre en kredittvurdering av oppgitte underleverandører.
Nyetablerte selskaper vil bli vurdert særskilt.
Nyetablerte selskaper plikter å vedlegge nødvendig informasjon for at oppdragsgiver skal kunne vurdere selskapets økonomiske og finansielle kapasitet.
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag.
Beskrivelse av leverandørens 3 mest relevante oppdrag i løpet av de siste 3 årene. Vedlegg 5 Referanser skal benyttes.
Det er leverandørens ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen.
Ringsaker kommune er kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge og krever at leverandøren må ha en bevisst og aktiv holdning til miljøhensyn for den virksomhet som drives. For denne konkurransen menes det sortering av avfall for å ivareta miljøet.
Dokumentasjon på deltakelse i godkjent returordning eller dokumentasjon inkludert foto på egen ordning.
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Oppdragsgivers krav til leveransen er nærmere beskrevet i vedlegg 4 Kravspesifikasjon og vedlegg 2 Spesielle kontraktsvilkår.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Rammeavtale med én leverandør
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  19.04.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Varighet i måneder : 4  (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  19.04.2017
Lokal tid:  12:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk bestilling vil bli brukt
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betaling vil bli brukt
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Ringsaker kommune
Brumunddal
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

13.03.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system