Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Ringerike Kommune
940100925
Osloveien 1 Rådhuset
HØNEFOSS
3511
NO
Kontaktperson: Stein Egil Sæter
Telefon: +47 93259585
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/77753380.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
Telefon: +47 21018800
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Tyristrand kirke, nytt stasjonært slukke- og varslingsanlegg
Referansenummer:  2017/1223
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45343230  -  Installasjon av sprinkleranlegg
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Tyristrand kirke er et kirkebygg oppført i tre fra 1857,og står på Riksantikvarens liste over verneverdige kirkebygg.
Det skal etableres en komplett løsning for sikring motbrann. Dette innebærer utvendig og innvendig slukkeløsning ved bruk av sprinkleranlegg. Løsningen skal etableres med nytt anlegg for deteksjon, varsling og evakuering.Varslingsanlegget skal være tilknyttet Ringerike brann- og redningstjeneste.
Prosjektets oppstart er satt til 10. februar 2018 og skal være avsluttet til 1. juni 2018
Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407 Alminneligekontraktsbestemmelser for totalentrepriser med de korreksjoner som fremgår avdel II - Kontraktsgrunnlaget, punkt B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 1800000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Ringerike
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Tyristrand
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Prosjektet omfatter brannsikring av Gnr 244 Bnr 128 Tyristrand kirke, hjemmehørende i Ringerike kommune i Buskerud fylke. Ringerike kirkelige fellesråd planlegger å anlegge et komplett brannsikringsanlegg, innbefattende innvendig og utvendig slukkeløsning og installasjon av et komplett brannvarslings- og ledelysanlegg.
Tyristrand kirke er en langkirke bygget i 1857, og er sognekirke i tettstedet Tyristrand i Ringerike kommune. Kirken er utført i tre. Kirken har 400 plasser.
Kirken består av ett skip. I tillegg er det et galleri med orgel bakerst i skipet. Over skipet er det et loft. Videre har kirken et kor med to tilhørende sakristi, et på hver side av koret. Kirken har våpenhus og tårn i inngangspartiet, med toalettrom på den ene siden og dåpssakristi på motsatt side.
Anslått utrykningstid for brannvesenet er angitt til 15 minutter.
Tyristrand kirke står på riksantikvarens liste over listeførte kirker, og alt arbeid i Tyristrand kirke skal koordineres og avklares med Riksantikvaren.Beskrivelsene for de tekniske arbeidene er bygd opp somfunksjonsbeskrivelser hvor entreprenøren har prosjekteringsansvar. Detteinnebærer at entreprenøren har ansvaret for alle mengder og å ha satt seg inn ieksisterende forhold.
Entreprenøren skal gi tilbud, og levere et komplett anleggsom dekker alle funksjonskrav og ytelseskrav i denne beskrivelsen, samtgjeldende norske forskrifter, standarder og normer. Tilbudet skal gis på basisav denne beskrivelsen, samt tilbudsbefaring.
Entreprenøren skal forestå alle nødvendige anmeldelser avderes anlegg til offentlige myndighet, samtlige gebyrer skal være inkludert.
Anleggene skal tilfredsstille alle relevante krav i NS3420.
Installasjonene skal utføres med god håndverksfagligeutførelse for å oppnå gode funksjoner.
Denne beskrivelsen med tilhørende tegninger er kunorienterende for entreprenøren. Ansvaret for komplett prosjektering medutarbeidelse av nødvendige arbeidstegninger pålegges entreprenøren.
Tiltaket skal godkjennes av kirkeligemyndigheter/Riksantikvaren før bestilling.
Entreprenøren skal ivareta funksjonen som ansvarlig søkeri henhold til plan- og bygningsloven.
Samtlige anleggsdeler og komponenter skal prøves før overlevering, samtlige prøve- og måleprotokoller skal fremlegges før overlevering.
Installasjonene skal leveres komplette og funksjonsdyktige i henhold til gjeldende lover og forskrifter - ferdig kvalitetssikret - innbefattet prosjektering, levering, montering, tilkobling, rengjøring, funksjonstesting, prøving, innregulering, ferdig merket og dokumentert.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1800000.00  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 01.02.2018  /  Slutt: 01.06.2018

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Informasjon om gjennomføring av konkurransen

IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  15.01.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

07.12.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system