Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Steinkjer kirkelige fellesråd
876999102
P. b. 3043
Steinkjer
7709
NO
Kontaktperson: Gunnvald Granmo
Telefon: +47 41129380
NUTS-kode:  NO062 -  Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Steinkjer
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.steinkjer.kirken.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget vil bli tilgjengeliggjort senere.
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Kristin Eek
912252817
Nordsihaugen 25
Steinkjer
7715
NO
Kontaktperson: Kristin Eek
Telefon: +47 95147757
NUTS-kode:  NO062 -  Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Steinkjer
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.steinkjer.kirken.no

Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Nytt orgel til Beistad kyrkje
Referansenummer:  1/17
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

37311300  -  Orgler
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Det skal byggjast nytt orgel til Beitstad kyrkje i Steinkjer kommune. Kyrkja vart innvia i 1869 og er ei stor langkyrkje i tre med 525 tillatte sitteplassar. Kyrkja har også eit Claus Jensenorgel frå 1883 på 4,5 stemmer. Dette vil bli flytta ned og brukt som kororgel. Det nye orgelet skal stå på galleriet.
Orgelet skal klangleg sett vere inspirert av nordisk/norsk orgelbyggartradisjon frå 1800-talet, og gjerne Claus Jensen sine orgel. Orgelet skal ha 20 - 25 stemmer, fordelt på to manualer og pedal. 2. manual skal stå i svell. Spelebordet skal ha moderne mål.
http://www.kirkesok.no/kirkesok/kirker/Beitstad-kirke
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 4500000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO062 -  Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Steinkjer
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Beitstad kyrkje
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Nytt mekanisk-akustisk orgel med to manual og pedal på 20 - 25 stemmer i nordisk/norsk 1800-talsstil. 2. manual skal stå i svell og spelebordet skal ha moderne mål.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 4500000.00  NOK
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Konkurransegrunnlaget blir sendt ut til dei orgelbyggarane som kvalifiserer seg for oppdraget.

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Begrenset tilbudskonkurranse
Planlagt nedre grense: 3  /  øvre grense: 5
Objektive kriterier for å begrense antallet leverandører:
1.Dokumentert erfaring med orgelbygging i kyrkjer med norsk innlandsklima eller tilsvarande.
2.Dokumentert erfaring (vedlikehald/restaurering/nybygg) med orgel bygd i Norden/Norge på 1800-talet, og gjerne Claus Jensen sine orgel.
3. Dokumentere avgrensa bruk av sperra tre og kunststoff.
4. Opplyse om bruk av underleverandørar og dokumentere kven dette er og kva dei gjer.
5. Skatteattest, ikkje eldre enn 6 månadar.
6. HMS-erklæring
7. Rekneskapstal for 2015 og 2016 og økonomisk status pr. dags dato.
8. Godkjent orgelfagleg kompetanse i bedrifta og bemanning for dette oppdraget med namn og CV for nøkkelpersonar.
9. Medlemsskap i nasjonalt orgelbyggarforbund.
10. Firmaa må kunne levere bankgaranti for innbetalte delar av kontraktsummen og skadeløsforsikring.
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Det er planlagt dialog med inntil fem tilbydarar før kontrakt blir tildelt.
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Søknadar om deltaking med etterspurde vedlegg blir vurdert innan 20. oktober.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  26.09.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.3)

Estimert dato for utsendelse av invitasjon til å gi tilbud eller invitasjoner til utvalgte leverandører om å delta

Dato: 20.10.2017
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Dansk, Engelsk, Norsk, Svensk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Søknadar om konkurransedeltaking sendes til Kristin Eek innan 26. september. Søknadane kan sendast elektronisk til oppgitt e-postadresse.
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

11.09.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system