Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Hedmark Fylkeskommune
942116217
Parkgata 64
HAMAR
2317
NO
Kontaktperson: Øystein Sætrang
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.hedmark.org/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/74787130.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

17/2571 – Anskaffelse av renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium
Referansenummer:  2017/2571
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

42912330  -  Vannrenseapparater
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Anskaffelse av renseutstyr/vannbehandler for varmebærermedium til fylkeskommunale bygninger i Hedmark, samt hos samarbeidsparter.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

42912300  -  Maskiner og apparater til filtrering eller rensing av vann
44161700  -  Rørrensere
45232430  -  Arbeid i forbindelse med vannbehandling
24962000  -  Kjemikalier til vannbehandling
45232140  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Fjernvarmeledninger
45251250  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Fjernvarmeanlegg
45330000  -  Blikkenslager og rørleggerarbeid
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Hedmark fylke
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Over tid vil vannbårent varmeanlegg få lavere virkningsgrad fordi systemet fylles med partikler, slam mm. Det skal derfor anskaffes en løsning som kan fjerne urenheter og dermed forbedre vannsirkulasjonen og øke virkningsgraden.
Anskaffelsen vil skje i to faser; først skal en pilot installeres i fylkeshuset på Hamar. Hvis denne piloten er vellykket vil løsningen rulles ut på øvrige bygg som er egnet/har behov for løsningen. Det vil skje en separat vurdering i hvert enkelt tilfelle. Pt vurderes følgende bygg/anlegg som aktuelle:
--Jønsberg vgs
--Midt-Østerdal vgs avd. Nordstumoen
--Nord-Østerdal vgs
--Skarnes vgs
--Solør vgs avd Sønsterud
--Solør vgs Flisa
--Solør vgs Våler
--Stange vgs
--Storhamar vgs
--Storsteigen vgs
--Trysil vgs
--Øvrebyen vgs
--Anno museum AS (samarbeidspart)
--Hedmark fylkeskommune Blæstad AS (samarbeidspart)
--Hedmark Trafikk FKF (samarbeidspart)
--Stiftelsen Kunstbanken (samarbeidspart)Samarbeidspartene vil vurdere eventuell utrulling i egne bygg på selvstendig grunnlag.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 06.12.2017  /  Slutt: 05.12.2021

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  13.11.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

09.10.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system