Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
972 417 858
Pb 8112 Dep
Oslo
0032
NO
Kontaktperson: Lise Solbakken
Telefon: +47 22249090
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Internettadresse(r):
I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/158583
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Forprosjekt planlegging av fritidsbebyggelse
Referansenummer:  KMD 271117
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

73000000  -  Forsknings- og utviklingsvirksomhet og tilhørende konsulenttjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

For nærmere beskrivelse av leveransen, se bilag 1 til kontrakt (Kundens beskrivelse av oppdraget).
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 400000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

For nærmere beskrivelse av leveransen, se bilag 1 til kontrakt (Kundens beskrivelse av oppdraget).
Økonomisk ramme for oppdraget er kr. 400 000 eks.mva.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å akseptere tilbud slik de foreligger ved tilbudsfristens utløp. Partene skal likevel forhandle om et hvert forhold vedrørende kontrakten, herunder kravspesifikasjonen, tilbud og kontraktsvilkår, dersom oppdragsgiver krever det.

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Kvalifikasjonskrav
Leverandør må ha utført minst 3 leveranser siste 3 år. Med relevante leveranser menes leveranser som beskrevet i bilag 1 til kontrakt.
Dokumentasjonskrav
Referanseliste over leverandørens leveranser de siste 3 år med relevans for dette oppdraget med oppdragsgivers navn, om mulig verdi på oppdraget og referanse. Det må fremkomme hva som er levert og hvilken rolle leverandøren har hatt i leveransen.
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Informasjon om gjennomføring av konkurransen

Prosedyre som beskrevet i konkurransegrunnlaget
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  07.12.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

27.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system