Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forsyningsforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Tjenester

I.1)

Navn og adresser

Oslo kommune v/Oslo Havn KF
987 592 567
Akershusstranda 19, Skur 38
Postboks 230 Sentrum, 0150 Oslo
0103 Oslo
NO
Kontaktperson: Bjørn Jarli
Telefon: +47 21802180
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.oslohavn.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=196926&B=OSLO
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.6)

Hovedaktivitet

Elektrisitet

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

25HAV17 - Landstrøm til utenlandsferger Vippetangen i Oslo Havn
Referansenummer:  2017/1019
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45315300  -  Strømforsyningsinstallasjoner
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oslo Havn KF har fått bevilget støtte fra Enova til et landstrømsanlegg for utenlandsferger på Utstikker II. Dette må stå ferdig sommeren 2018.
Anlegget skal leveres i henhold til Enovas programkriterier for landstrøm 2016, landstrømstandarden for høyspenning IEC80005-1 Utility connections in port - Part 1, IEC80005-2 Utility connections in port - Part 2 og øvrige relevante norske og internasjonale normer og forskrifter, deriblant nevnes NEK440 og NEK400.
Anlegget skal kunne utvides med en 60 Hz frekvensomformer hvis det blir behov for levering av 60 Hz til skip. Det legges vekt på at det skal være mulig å flytte anlegget hvis det i fremtiden blir bygget ut en ny fergeterminal eller eventuelt andre endringer som får konsekvenser for plasseringen av landstrømanlegget.
Anskaffelsen gjennomføres iht. Forsyningsforskriftens del I og iht. NS 8407 med Oslo kommunes kontraktsformular.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 9000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

30237280  -  Strømforsyningstilbehør
31127000  -  Nødstrømsanlegg
31174000  -  Strømforsyningstransformatorer
31321000  -  Sterkstrømsledninger
31321100  -  Sterkstrømsluftledninger
31682000  -  Strømforsyninger
31682510  -  Nødstrømssystemer
31682530  -  Nødstrømsforsyninger
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Oslo Havn KF har fått bevilget støtte fra Enova til et landstrømsanlegg for utenlandsferger på Utstikker II. Dette må stå ferdig sommeren 2018.
Anlegget skal leveres i henhold til Enovas programkriterier for landstrøm 2016, landstrømstandarden for høyspenning IEC80005-1 Utility connections in port - Part 1, IEC80005-2 Utility connections in port - Part 2 og øvrige relevante norske og internasjonale normer og forskrifter, deriblant nevnes NEK440 og NEK400.
Oslo Havn KF vet fra tidligere utredninger at beste løsning ville vært sentralisert med et bygg som fylles med utstyr etter behov. Dette er umulig siden Vippetangen er under utvikling. Det legges derfor vekt på at landstrømanlegget designes for fleksibel og modulær utbygging med tanke på framtidige utvidelser. Trenger skipene mer strøm fra land i framtiden vil Oslo Havn KF utvide anlegget etter behov. Anlegget skal kunne utvides med en 60 Hz frekvensomformer hvis det blir behov for levering av 60 Hz til skip. Det legges vekt på at det skal være mulig å flytte anlegget hvis det i fremtiden blir bygget ut en ny fergeterminal eller eventuelt andre endringer som får konsekvenser for plasseringen av landstrømanlegget.
Anskaffelsen gjennomføres iht. Forsyningsforskriftens del I og iht. NS 8407 med Oslo kommunes kontraktsformular.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 9000000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 29.12.2017  /  Slutt:
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Opsjon 1+1+1+1+1
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Henviser til kravspesifikasjon
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Krav:
• Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak
Dokumentasjon:
•Norske selskaper: Firmaattest.
•Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.4)

Objektive regler og kriterier for deltakelse

Oversikt og kort beskrivelse av regler og kriterier: Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.6)

Krav om depositum og garantier

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.7)

Viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til de relevante bestemmelsene som styrer dem

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.8)

Krav om selskapsform for gruppen av kommersielle aktører

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Anskaffelsen gjennomføres iht. Forsyningsforskriftens del I og iht. NS 8407 med Oslo kommunes kontraktsformular.
III.2.3)

Informasjon om medarbeidere med ansvar for gjennomføring av kontakten

Det er obligatorisk å oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere som skal stå for gjennomføringen av kontrakten

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  27.11.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Engelsk, Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  27.01.2018
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  27.11.2017
Lokal tid:  12:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk fakturering godtas
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Bjørn Andre Jarli
Akershusstranda 19, Skur 38
oslo
0150
NO

VI.4.3)

Prosedyre for klagebehandling

Nøyaktig informasjon om tidsfrist(er) for klagebehandling: 
Konkurransen gjennomføres i henhold til lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (FFO) FOR 2016-08-12-975 del I, samt de bestemmelser som framgår av dette konkurransegrunnlaget.
Det er derfor ingen klagetilgang.
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

25.10.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system