Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

SYKEHUSINNKJØP HF
916879067
Tollbugata 7
VADSØ
9800
NO
Kontaktperson: Kjetil Sønvisen
Telefon: +47 41410930
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.sykehusinnkjop.no/

Helse Nord RHF
883658752
Postboks 1445
Bodø
8038
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://helse-nord.no/

Helse Midt-Norge RHF
983658776
Postboks 464
Stjørdal
7501
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://helse-midt.no/

Helse Sør-Øst RHF
991324968
Parkgata 36
Hamar
2317
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.helse-sorost.no/

Helse Vest RHF
983658725
Postboks 303 Forus
Stavanger
4066
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://helse-vest.no/

I.2)

Samordnede innkjøp

Anskaffelsen gjennomføres i fellesskap.
Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral
I.3)

Kommunikasjon

Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Ambulansebiler
Referansenummer:  2017/695
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

34114121  -  Ambulanser
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Ambulansebiler til norske helseforetak
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 400000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

34114000  -  Spesialkjøretøyer
34114100  -  Utrykningskjøretøyer
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Konkurransen gjelder ambulansebiler til alle norske helseforetak, og vil bli delt opp i flere kategorier. Det blir anledning til å levere tilbud på en eller flere kategorier.
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Ang pkt II.1.6) Informasjon om delkontrakter: "Nei" genereres automatisk uten mulighet for å endre. Det er mest sannsynlig at anskaffelsen vil bli delt opp i delkontrakter. Dette til informasjon.
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

15.05.2018

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

I forbindelse med anskaffelsen vil det bli gjennomført dialogmøter med potensielle tilbydere i uke 50 på Gardermoen. Formålet med dialogmøtene er å komme i dialog med markedet og få innspill til konkurransen/anskaffelsen. Påmelding til dialogmøte skjer til sokj@sykehusinnkjop.no. Frist for påmelding er 10. november 2017.
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

12.10.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system