Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Norsk rikskringkasting AS
976390512
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
OSLO
0340
NO
Kontaktperson: Arne Onsager
Faks: +47 23048958
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.nrk.no/

Modern Times Group MTG AS
912213714
Postboks 8843
Oslo
0028
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.mtg.com/

Bauer Media AS
958 959 893
Postboks 1102 Sentrum
Oslo
0104
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.bauermedia.no/

I.2)

Samordnede innkjøp

Anskaffelsen gjennomføres i fellesskap.
Oppgi gjeldende nasjonale lover hvis anskaffelsen involverer flere land:  
Kun NRK er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, de øvrige oppdragsgiverne er private.
I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://permalink.mercell.com/67399530.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Annet:  Kringkasting / Broadcasting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

NRK MA3012/17E Radiomåling fra 1.1.2019
Referansenummer:  2017/306
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

79310000  -  Markedsanalyse
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse


De største norske radioselskapene (MTG, Bauer og NRK) ønsker med dette å utlyse en konkurranse for å finne fremtidens måling av radio og audio-innhold fra de deltagende selskapene.
MTGs største kanaler på radio er i dag P4 og P5, Bauers kanaler er RadioNorge og Kiss, mens NRKs største radiokanaler er NRK P1, P3, P1+ og P2.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

79311000  -  Rundspørringer
79311100  -  Utforming av undersøkelse
79311200  -  Utførelse av undersøkelse
79311300  -  Analyse av undersøkelse
79320000  -  Offentlig meningsmåling
79330000  -  Statistiske tjenesteytelser
79342310  -  Kundeundersøkelser
79342311  -  Kundetilfredshetsundersøkelser
72314000  -  Innsamling og bearbeiding av data
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen


Elektronisk måling av radio har vært standard i Norge siden 2006, og målsetningen er å finne en elektronisk måling som både vil levere kvalitet som dagens undersøkelse, samt forbedre måling av radio og audio på flere enheter, måter og distribusjoner.
Visjonen er en total audiomåling av alt innholdet som de deltagende selskapene publiserer. Dagens løsning er et panel med 1000 netto rapporterende paneldeltagere som bærer den såkalte PPM-en, lisensiert fra selskapet Nielsen til kontraktsinnehaver Kantar TNS. Den nåværende kontrakten startet i 2014 og avsluttes ved utgangen av 2018. Den nye målingen vil tre i full drift fra 1.januar 2019. Valg av ny leverandør og avsluttet anbudsprosess skal skje innen utgangen av 2017.
Av hensyn til konkurransesituasjonen, og at det er et svært begrenset marked for denne type tjenester, ønsker vi ikke å oppgi noen estimert verdi for denne anskaffelsen.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kvalitet på den tilbudte løsning  /  Vekting:  50
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Vedlikehold, service og brukerstøtte  /  Vekting:  15
Kostnadskriterier  -  Navn:  Prisnivå og modeller  /  Vekting:  35
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 01.01.2018  /  Slutt: 31.12.2021
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Vi ønsker ikke oppgi estimert totalverdi av denne kontrakten.

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  03.07.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Engelsk, Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  03.01.2018
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  03.07.2017
Lokal tid:  12:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk bestilling vil bli brukt
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betaling vil bli brukt
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
NO
Telefon: +47 55597500
E-post: post@kofa.no
Faks: +47 55597599
Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/

VI.4.4)

Organ som kan gi informasjon om klagebehandling

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
NO
Telefon: +47 55597500
E-post: post@kofa.no
Faks: +47 55597599
Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

19.04.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system