Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Statens vegvesen
971 032 081
Postboks 8142 Dep
Oslo
0033
NO
Kontaktperson: Pernille Reistadbakken
Telefon: +93 481264
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.vegvesen.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=199846&B=VEGVESEN
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Innleie av teknisk byggeleder for gangbroer på Ullevål stadion
Referansenummer:  17/212121
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

71541000  -  Byggeteknisk prosjektledelse
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdragsgiver ønsker tilbud på innleie av en teknisk byggeleder for oppfølging av bruarbeidene inklusiv fundamentering på prosjektet nye gangbruer over Ring 3 og Sognsveien ved Ullevål stadion.
Gjennomføringen skal skje i henhold til HB R760 «Styring av vegprosjekter».
Det er behov for en teknisk byggeleder og avtalen skal gjelde fra kontraktsinngåelse i februar 2018 til 30. juni 2019.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

71541000  -  Byggeteknisk prosjektledelse
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Oppdragsgiver ønsker tilbud på innleie av en teknisk byggeleder for oppfølging av bruarbeidene inklusiv fundamentering på prosjektet nye gangbruer over Ring 3 og Sognsveien ved Ullevål stadion.
Gjennomføringen skal skje i henhold til HB R760 «Styring av vegprosjekter».
Det er behov for en teknisk byggeleder og avtalen skal gjelde fra kontraktsinngåelse i februar 2018 til 30. juni 2019.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 16
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med 3+3+3 måneder
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med 3+3+3 måneder
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Tilbyder skal ha utført oppdrag av samme art og vanskelighetsgrad.
Dokumentasjonskrav:
Tilbyder skal vedlegge en liste over de viktigste relevante oppdrag og utførte tjenester de siste 5 år, herunder opplysninger om verdi, tidspunkt, kort beskrivelse av oppdraget, samt navnet på den offentlige eller private mottaker.
Tilbyder skal redegjøre for minimum 3 (maksimum 5) referanseoppdrag.
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  19.01.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  02.04.2018
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  19.01.2018
Lokal tid:  12:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Statens vegvesen Region øst
Lillehammer
2605
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

06.12.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system