Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Buskerud Fylkeskommune
964951373
Postboks 3563
Drammen
3007
NO
Kontaktperson: Anders Fossum
Telefon: +47 32808830
NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Drammen
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.bfk.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/157639
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til følgende adresse: 
Asplan Viak AS
910209205
Kjørboveien 20
Sandvika
1337
NO
Kontaktperson: Peter Bernhard
Telefon: +47 41799417
NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Bærum
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.bfk.no

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

SOLCELLEANLEGG ÅSSIDEN VIDEREGÅENDE SKOLE - BYGG B
Referansenummer:  613151-02
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

09331200  -  Solcellsmoduler
II.1.4)

Kort beskrivelse

Buskerud fylkeskommune ønsker å få installert et solcelleanlegg på Åssiden videregående skole i Drammen. Åssiden vgs. er en yrkesfaglig videregående skole. I tillegg til å produsere fornybar energi skal anlegget kunne brukes til undervisningsformål.
Kontraktsarbeidet omfatter, levering av et nøkkelferdig solcelleanlegg, dvs. prosjektering, installasjon, idriftsettelse, funksjonstest samt dokumentasjon av solcelleanlegget. Installert effekt skal være på 101 kWp.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

09300000  -  Elektrisitet, oppvarming, solenergi og kjernefysisk energi
09330000  -  Solenergi
09331000  -  Solcellepanel
09332000  -  Solenergianlegg
45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
45214000  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger knyttet til utdannelse og forskning
45214220  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Ungdomsskole/Videregående skole
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Drammen
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Drammen
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Levering av et solcelleanlegg med installert effekt på 101 kWp.
Kontraktsarbeidet omfatter, levering av et nøkkelferdig solcelleanlegg, dvs. prosjektering, installasjon, idriftsettelse, funksjonstest samt dokumentasjon av solcelleanlegget.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974 del II, samt de bestemmelser som fremgår av konkurransegrunnlaget.
Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen tilbudskonkurranse. Denne prosedyren tillater dialog med tilbyderne.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Oppdragsgiver planlegger å gjennomføre dialog med tilbyderne etter tilbudsfrist, men før tildeling, dersom behovet skulle oppstå. Dialogen vil kunne omfatte avklaringer, suppleringer og/eller forhandlinger, og gjelde alle deler av tilbudet. Oppdragsgiver vil etter tilbudsfrist beslutte om dialog skal benyttes eller ikke. Dersom dialog benyttes, vil alle tilbydere likebehandles i prosessen. Dialogen vil i tilfelle skje skriftlig ved avklaringer og mindre suppleringer.
Dersom det velges dialog med forhandling, vil forhandlingene gjennomføres enten skriftlig eller ved muntlig forhandlingsmøte med etterfølgende frist for å levere inn revidert skriftlig tilbud. Det vil velges ut inntil 3 tilbydere til forhandlingene. Utvelgelsen vil skje i henhold til konkurransens tildelingskriterier, på den måten at de best rangerte tilbudene inviteres til forhandlinger.
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Tilbydere oppfordres til å gi sitt beste tilbud allerede ved tilbudsinnlevering, da det ikke er gitt at dialog vil benyttes.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  08.11.2017
Lokal tid:  14:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

13.10.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system