Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Intensjonskunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Universitetet i Oslo
971 035 854
Postboks 1087 Blindern
Oslo
NO - 0317
NO
Kontaktperson: Robert Onarheim
Telefon: +47 97759239
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.uio.no

I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Utdanning

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Løsning for portoavgift kontroll og sortering/gruppering av utgående post MSA
Referansenummer:  ANSK-0045-17
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

30131000  -  Utstyr til postrom
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

UiO skal gå til anskaffelse av Postmaster fra Neonpost for sortering av utgående post. Maskinen kan sortere post på størrelse. UiO vil ved bruk av Portoavgiftssystemet til sortering av post, kunne fjerne over- og under-frankering, slik at straffeporto fra Posten Norge frafaller.
UiO vil motta faktura fra Posten/Bring for sendt post og ikke lengre forskuttere porto.
Postmaster er en unik løsning for portoavgift kontroll og sortering/gruppering av utgående post.
Konfigurasjonen består av:
- Mater og printer
- Håndformateringsenhet
- Dynamisk vekt
- Utsorteringslommer
- Manuell stasjon
Avtalen inngås for en periode på 24 måneder etter en prøveperiode på 3 måneder.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  14000000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

UiO skal gå til anskaffelse av Postmaster fra Neonpost for sortering av utgående post. Maskinen kan sortere post på størrelse. UiO vil ved bruk av Portoavgiftssystemet til sortering av post, kunne fjerne over- og under-frankering, slik at straffeporto fra Posten Norge frafaller.
UiO vil motta faktura fra Posten/Bring for sendt post og ikke lengre forskuttere porto.
Postmaster er en unik løsning for portoavgift kontroll og sortering/gruppering av utgående post.
Konfigurasjonen består av:
- Mater og printer
- Håndformateringsenhet
- Dynamisk vekt
- Utsorteringslommer
- Manuell stasjon
Avtalen inngås for en periode på minimum 24 måneder etter en prøveperiode på 3 måneder.
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Løpende avtale med årlig forlengelse og oppsigelse senest tre måneder før utløpet av hver avtaleperiode.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Kontraktsinngåelse uten kunngjøring av konkurranse
  • Anskaffelsen ligger utenfor virkeområdet til anskaffelsesforskriften
Forklaring
Neonpost er eneste leverandør som kan levere utstyret og løsningen som omfattes av kontrakten. Universitetet i Oslo ved Eiendomsavdelingen, har undersøkt i markedet og også vurdert andre mulige løsninger fra leverandører som eksempelvis Bypost. Konklusjonen er at løsningen til Neopost gir best behovsdekning og er den eneste tekniske og økonomisk mest fordelaktige løsningen i markedet, jf FOA § 13-4 bokstav b), punkt 2. og 3.
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

Del V: Kontraktstildeling

V.2)

Kontraktstildeling

V.2.1)

Dato for kontraktstildeling

03.04.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Neonpost AS
996475301
Oslo
1067
NO
NUTS-kode:  NO011 -  Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo

[AwardedSmeContractConess] : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens/konsesjonskontraktens verdi (ekskl. MVA)

Opprinnelig estimert totalverdi av kontrakten/delkontrakten//konsesjonskontraktens:  1400000.00  NOK
Kontraktens/delkontraktens/ konsesjonskontraktens totalverdi:  1400000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Universitetet i Oslo
Oslo
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

06.04.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system