Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Re kommune
983 885 497
Regata 2
Revetal
3164
NO
Kontaktperson: Rolf Lønnum
Telefon: +47 33061000
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.re.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/152881
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Nytt kunstgress Re idrettspark
Referansenummer:  01/2017
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

39293300  -  Kunstgress
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Utskifting av kunstgress på Re Idrettspark, Bergsåsen stadion. Kunstgressbanen fremstår som et anlegg som er mye brukt og slitasjen på gressfibrene er betydelige. Støtdemping og ballrulle vil nok ikke gått gjennom dagens krav.
Kunstgressbane 100 x 64 meter + sikkerhetssoner iht. KUD´s krav.
Totalstørrelse nytt kunstgress blir 106 X 68 = 7 208 m2.
Fotballbanen har gode og korrekte sikkerhetssoner og dette er iht. kravene på hhv. 4 meter på langsidene og 5 meter på kortsidene.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Re kommune
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

a) Avtaking av eksisterende kunstgress med fyll.
b) Bortkjøring av eksisterende kunstgress med fyll og levering til godkjent resirkuleringsfirma
c) legging av nytt kunstgress
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover å foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.
Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurdere det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  06.04.2017
Lokal tid:  13:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

17.03.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system