Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Kristiansand kirkelige fellesråd
876 992 612
Postboks 417 Lund
Kristiansand S
4611
NO
Kontaktperson: Hans Erik Ruud
Telefon: +47 3819680
NUTS-kode:  NO042 -  Vest-Agder
Fylke: Vest-Agder, Kommune: Kristiansand
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.kristiansand.kirken.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget vil bli tilgjengeliggjort senere.
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Nytt orgel Vågsbygd kirke
Referansenummer:  4620
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

37311300  -  Orgler
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Det inviteres til en prekvalifisering for å delta i konkurransen om bygging av nytt orgel i Vågsbygd kirke.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 6000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

37311300  -  Orgler
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO042 -  Vest-Agder
Fylke: Vest-Agder, Kommune: Kristiansand
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Vågsbygd kirke, Kristiansand
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Vågsbygd kirke er bygget i 1967 i stein/betong. Kirkerommet har 450 plasser (+ 200 på et rommelig galleri, samt siderom), er stort, høyt og rektangulært med løse stoler og tregulv. Rommet har en fordelaktig musikkakustikk med god etterklang. På det store galleriet er det god plass til et anselig orgel og kor.
Et nytt orgel er tenkt med utgangspunkt i fransk 1800 talls orgeltradisjon, basert på en i denne sammenheng relativt slank mensureringspraksis, som representert av f.eks. Joseph Merklin. Orgelet er ikke tenkt som en gjennomført stilkopi, men skal - som del av "orgellandskapet" i Kristiansand - ha sitt eget ansikt og kunne realisere den mellomeuropeiske, sen-klassiske og romantiske orgellitteratur. Orgelet skal ha mellom 30 og 35 stemmer, fordelt på 3 manualer og pedal. Det foreligger et forslag til disposisjon sammen med forslag til oppstilling som kan være utgangspunkt for videre drøftelser. Det foreligger også et forslag til fasadeutforming (ved arkitekt Ulf Oldaeus, SAA). Tilbyder er velkommen til å komme med eget fasadeforslag. Oppdragsgiver vil legge stor vekt på orgelets egenskaper som gudstjenesteinstrument, samt stabilitet i forhold til Norges tørre vinterklima.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 6000000.00  NOK
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Forespørsel om deltagelse i konkurransen skal inneholde informasjon om orgler i liknende klimatiske og akustiske forhold. Informasjonen skal inneholde navn på kirke/sted samt opplysninger om kontaktperson (er). Konkurransegrunnlaget vil bli sendt de orgelbyggere som kvalifiserer seg for å delta i konkurransen.

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Leverandøren skal være registrert i foretaksregister, faglig register eller et handelsregister hvor leverandøren er etablert.
Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne gjennomføre kontrakten. Det skal fremlegges skatteattest - ikke eldre enn 6 måneder - HMS erklæring og regnskap for 2014 og 2015.
Tilbyder skal som referanseinstrument kunne henvise til minst et instrument av tilsvarende karakter og størrelse, bygget i løpet av de siste 5 årene.
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Begrenset tilbudskonkurranse
Planlagt nedre grense: 3  /  øvre grense: 5
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  02.10.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.3)

Estimert dato for utsendelse av invitasjon til å gi tilbud eller invitasjoner til utvalgte leverandører om å delta

Dato: 27.11.2017
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Dansk, Engelsk, Norsk, Svensk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Det finnes en engelsk oversettelse av II.2.4 - "Beskrivelse av anskaffelsen". Denne kan fås ved henvendelse til oppdragsgiver
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

25.08.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system