Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring for å redusere tidsfrister

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Nedre Eiker kommune
841 088 832
Postboks 399
Mjøndalen
3051
NO
Kontaktperson: Erik Josephson
Telefon: +47 46802730
NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Nedre Eiker
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.nedre-eiker.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/152975
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Ny Klopptjernsgate, Mjøndalen
Referansenummer:  17/1244
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45233330  -  Grunnarbeid i forbindelse med anlegg av gater
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Forlengelse av Klopptjernsgata i Mjøndalen fra Arbeidergata til Nedre Torggate.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 2000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45233123  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Landevei, sidevei
45233124  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Hovedvei
45233225  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Veier med ett kjørefelt
45233228  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Overflatearbeid
45233252  -  Overflatearbeid på gater
45233290  -  Installasjon av veiskilt
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO032 -  Buskerud
Fylke: Buskerud, Kommune: Nedre Eiker
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Mjøndalen
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Klopptjernsgata forlenges ca.70 meter fra Arbeidergata til Nedre Torggate. I tillegg til opparbeidelse av veg og fortau skal det etableres vann- og overvannsledning, inkludert kummer.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Pris
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 2000000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 02.05.2017  /  Slutt: 02.10.2017
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

21.03.2017

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Se konkurransegrunnlaget
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se konkurransegrunnlaget
III.2.3)

Informasjon om medarbeidere med ansvar for gjennomføring av kontakten

Det er obligatorisk å oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere som skal stå for gjennomføringen av kontrakten

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.5)

Planlagt startdato for gjennomføring av konkurransen

21.03.2017

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Se konkurransegrunnlaget
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Nedre Eiker kommune
Postboks 399
Mjøndalen
3051
NO
Telefon: +47 46802730
Internettadresse: (URL) www.nedre-eiker.kommune.no

VI.4.3)

Prosedyre for klagebehandling

Nøyaktig informasjon om tidsfrist(er) for klagebehandling: 
Se konkurransegrunnlaget
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

20.03.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system