Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Helse Nord IKT HF
918177833
PB 6444
TROMSØ
9294
NO
Kontaktperson: Bengt K Strande
NUTS-kode:  NO072 -  Troms
Fylke: Troms, Kommune: Tromsø
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.helse-nord.no/

I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Anskaffelse av skanneverktøy for CMDB (2017/57)
Referansenummer:  2017/57
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

48000000  -  Programvare og informasjonssystemer
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Helse Nord IKT skal anskaffe et verktøy for skanning og kartlegging av digital infrastruktur og programvare.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  5000000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

48614000  -  Datainnsamlingssytem
48780000  -  Programvare for system, lagrings- og innholdsstyringstyring
72000000  -  Datatjenester: rådgivning, programvareutvikling, internett og systemstøtte
72212000  -  Programmering i forbindelse med applikasjonsprogrammer
72253200  -  Systemsupport
72261000  -  Programvaresupport
72263000  -  Implementering av programvare
72267100  -  Vedlikehold av IT-programvare
72416000  -  Leverandør av applikasjonstjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO072 -  Troms
Fylke: Troms, Kommune: Tromsø
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Tromsø
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Helse Nord IKT skal anskaffe et verktøy for skanning og kartlegging av digital infrastruktur og programvare.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Tilbudt løsningskvalitet og egnethet  /  Vekting:  35-45
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kvalitet i tilbudte vedlikeholdsløsninger  /  Vekting:  5-15
Pris  -  Vekting:  45-55
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Se konkurransegrunnlag.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 044-081732
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-216393

Del V: Kontraktsinngåelse

Tittel: Anskaffelse av skanneverktøy for CMDB (2017/57)

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

15.07.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  2
Antall mottatte tilbud fra SMB’er:  1
Antall mottatte tilbud fra leverandører i EU/EØS-medlemsstatene:  0
Antall mottatte tilbud fra leverandører utenfor EU/EØS:  0
Antall tilbud mottatt elektronisk:  2
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Manag-e Norge AS
Skysstasjon 11B
ASKER
1383
NO
Telefon: +47 90148820
Faks: +47 67101491
NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Asker

Leverandøren er en SMB : ja
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Opprinnelig estimert totalverdi av kontrakten/delkontrakten:  5000000.00  NOK
Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  5000000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
NO
Telefon: +47 55597500
Faks: +47 55597599
Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/

VI.4.4)

Organ som kan gi informasjon om klagebehandling

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
NO
Telefon: +47 55597500
E-post: post@kofa.no
Faks: +47 55597599
Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

13.09.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system