Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Skien Kirkelige Fellesråd, v/Kirkevergen
976991273
Postboks 350
Skien
3701
NO
Kontaktperson: Jorunn Fliid
Telefon: +47 35581180
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://skien.kirken.no/

I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Fritid, kultur og religion

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Restaurering av orgel i Skien kirke
Referansenummer:  Kirkevergen i Skien
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

50860000  -  Reparasjon og vedlikehold av musikkinstrumenter
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Instrumentets tilstand er nå preget av slitasje, og orgelet trenger derfor en restaurering. Målet med arbeidet er å reparere alle svakheter og å forebygge nye feil, samtidig som orgelets musikalske og kulturhistoriske verdi bevares fullt ut. Restaureringsarbeidene skal munne ut i et orgel som fungerer stabilt og godt under de ulike klimatiske forhold.
Det forventes at orgelet i fremtiden vil tåle store svingninger i fuktigheten, og fungerer feilfritt i det som er kirkens normale inneklima uten bruk av luftfuktere. Orgelet skal ha en garanti som er tilpasset kirkens normale inneklima.
SE FORØVRIG DETALJERT BESKRIVELSE I KONKURRANSEGRUNNLAG.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Laveste tilbud:  3200000.00  NOK / Høyeste tilbud:  10900000.00  NOK   som ble tatt i betraktning  (ekskl. MVA)
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Både hos oppdragsgiver og leverandør
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Instrumentets tilstand er nå preget av slitasje, og orgelet trenger derfor en restaurering. Målet med arbeidet er å reparere alle svakheter og å forebygge nye feil, samtidig som orgelets musikalske og kulturhistoriske verdi bevares fullt ut. Restaureringsarbeidene skal munne ut i et orgel som fungerer stabilt og godt under de ulike klimatiske forhold.
Det forventes at orgelet i fremtiden vil tåle store svingninger i fuktigheten, og fungerer feilfritt i det som er kirkens normale inneklima uten bruk av luftfuktere. Orgelet skal ha en garanti som er tilpasset kirkens normale inneklima.
SE FORØVRIG DETALJERT BESKRIVELSE I KONKURRANSEGRUNNLAG.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kvalitet/oppdragsforståelse  /  Vekting:  55 %
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Responstid ved garantiarbeider  /  Vekting:  5 %
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Leveringstid  /  Vekting:  5 %
Pris  -  Vekting:  35 %
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
I kunngjøringen av konkurransen ble det ikke forespurt om opsjoner av noen art. Etter befaring har tilbyderne vurdert oppdraget som så komplekst at de har tilbudt opsjoner på enkelte komponenter dersom de må byttes ut i sin helhet i stedet for reparasjon.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

SE FORØVRIG DETALJERT BESKRIVELSE I KONKURRANSEGRUNNLAG.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 089-175741
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-562006

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

28.11.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  4
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Karl Schuke Berliner Orgelbauwerkstatt GMBH
93HRB 111 16
Alt-Schönow 7b
Berlin
D-14165
DE
NUTS-kode:  DE3 -  BERLIN

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Laveste tilbud:  3200000.00  NOK / Høyeste tilbud:  10900000.00  NOK   som ble tatt i betraktning

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

SE FORØVRIG DETALJERT BESKRIVELSE I KONKURRANSEGRUNNLAG.
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Skien Kirkelige Fellesråd, v/Kirkevergen
Postboks 350
Skien
3701
NO
Telefon: +47 35581180
Internettadresse: (URL) http://skien.kirken.no/

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

18.12.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system