Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

SYKEHUSINNKJØP HF
916879067
Tollbugata 7
VADSØ
9800
NO
Kontaktperson: Sigrid Ebbesen
NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark, Kommune: Vadsø
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.sykehusinnkjop.no/

Helse Nord RHF
Bodø
8038
NO
NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland, Kommune: Bodø
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://helse-nord.no/

Helse Vest RHF
983 658 725
Postboks 303 Forus
Stavanger
4066
NO
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Stavanger
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://helse-vest.no/

Helse Sør-Øst RHF
Postboks 404
Hamar
2303
NO
NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Hamar
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.helse-sorost.no/

Helse Midt-Norge RHF
983 658 776
Postboks 464
Stjørdal
7501
NO
NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Hamar
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://helse-midt.no/

I.2)

Samordnede innkjøp

Anskaffelsen gjennomføres i fellesskap.
Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral
I.3)

Kommunikasjon

Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Veiledende kunngjøring
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

79710000  -  Sikkerhetstjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Nasjonal anskaffelse av manuelle sikkerhetstjenester på vegne av de fire regionale helseforetakene.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

79711000  -  Alarmovervåkningstjenester
79713000  -  Vakttjenester
79715000  -  Patruljetjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark, Kommune: Vadsø
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Vadsø
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Det skal inngås nasjonale avtaler på vegne av samtlige regionale helseforetak. Anskaffelsesområdet omfatter manuelle sikkerhetstjenester, herunder mobilt oppdrag,  stasjonære tjenester, tilkalling av personell, alarmmottak og verditransport.  
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Det vil bli gjennomført dialogmøter 25.01.17 og 26.01.17. Kontakt Sigrid Ebbesen, Sigrid.Ebbesen@sykehusinnkjop.no, for påmelding.
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

01.05.2017

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

12.01.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system