Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

SYKEHUSINNKJØP HF
916879067
Tollbugata 7
VADSØ
9800
NO
Kontaktperson: Runar Rushfeldt Hanssen
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.sykehusinnkjop.no/

Helse Nord RHF
883658752
Bodø
8038
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://helse-nord.no/

Helse Midt-Norge RHF
983658776
Stjørdal
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://helse-midt.no/

Helse Sør-Øst RHF
991324968
Hamar
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.helse-sorost.no/

Helse Vest RHF
983658725
Stavanger
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://helse-vest.no/

I.2)

Samordnede innkjøp

Anskaffelsen gjennomføres i fellesskap.
Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral
I.3)

Kommunikasjon

Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Mobiltelefoner og nettbrett
Referansenummer:  2017/01419
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

32250000  -  Mobiltelefoner
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Mobiltelefoner og nettbrett til norske helseforetak
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

30000000  -  Kontor- og PC-maskineri, utstyr og forsyninger bortsett fra møbler og programvarepakker
30213200  -  Notatblokk-PC
30213500  -  Lommedatamaskiner
32000000  -  Radio-, fjernsyn-, og telekommunikasjon samt tilhørende utstyr
32552110  -  Trådløse telefoner
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Helseforetakene skal anskaffe mobiltelefoner og nettbrett. Helseforetakene vil ha behov for et stort mangfold av telefoner og nettbrett. Det vil potensielt bli inngått avtale med flere leverandører. 
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

07.05.2018

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

I forbindelse med anskaffelsen vil det bli gjennomført dialogmøter med potensielle tilbydere den 22-23. januar 2018. Møtene vil bli avholdt i Oslo. Formålet med dialogmøtene er å komme i dialog med markedet og få innspill til konkurransen/anskaffelsen. Påmelding til dialogmøte skjer til runar.hanssen@sykehusinnkjop.no. Frist for påmelding er 12. januar 2018.
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

12.12.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system