Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid)
971 277 882
Bygdøy allé 2
Oslo
0257
NO
Kontaktperson: Hajo Schmidt-Horix
Telefon: +47 23980351
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.norad.no

I.4)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Rammeavtale konsulenttjenester ren energi
Referansenummer:  1700385
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

73220000  -  Konsulentvirksomhet i forbindelse med utvikling
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Energi spiller en kritisk rolle for utvikling. I 2007 ble det besluttet å øke norsk støtte til ren energi. Det overordnede målet med initiativet er å muliggjøre fattigdomsreduksjon og økonomisk vekst, og bidra til mindre forurensende utviklingsbaner.
Norad gjennomfører en åpen anbudskonkurranse med sikte på å inngå rammeavtale med opptil fire leverandører for å dekke behov for konsulentbistand relatert til ren energi initiativet. Ved siden av faglig rådgivning til Utenriksdepartementet og Norad, skal rammeavtalen også kunne omhandle teknisk assistanse og kapasitetsbygging til institusjoner i samarbeidsland.
De tematiske områdene og aktuelle oppdrag under rammeavtalen er beskrevet nærmere i konkurransegrunnlaget.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  32000000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

73000000  -  Forsknings- og utviklingsvirksomhet og tilhørende konsulenttjenester
73200000  -  Konsulentvirksomhet i forbindelse med forskning og utvikling
73210000  -  Konsulentvirksomhet i forbindelse med forskning
79111000  -  Juridisk rådgivning
79412000  -  Rådgivning i forbindelse med økonomisk forvaltning
79419000  -  Rådgivning vedrørende evaluering
85312320  -  Rådgivning
90713000  -  Rådgivningstjenester relatert til miljø
09300000  -  Elektrisitet, oppvarming, solenergi og kjernefysisk energi
71314000  -  Energi og tilhørende tjenester
71314200  -  Energiforvaltning
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Verdien på rammeavtalen anslås til opptil 8 millioner NOK eks. mva. pr. år. Årlig verdi vil imidlertid kunne variere vesentlig. Samlet verdi på anskaffelsen estimeres fra 15-32 millioner NOK over 4 år.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Relevant kompetanse  /  Vekting:  60
Pris  -  Vekting:  40
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Rammeavtalen har en varighet på 2 år, og kan deretter forlenges med 2x1 år
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 119-241823
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-455470

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

Tittel: Rammeavtale konsulenttjenester ren energi

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

25.09.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  6
Antall mottatte tilbud fra leverandører i EU/EØS-medlemsstatene:  6
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Multiconsult ASA
Oslo
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  8000000.00  NOK

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 2

Tittel: Rammeavtale konsulenttjenester ren energi

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

27.09.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  6
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Sweco AS
Oslo
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  8000000.00  NOK

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 3

Tittel: Rammeavtale konsulenttjenester ren energi

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

29.09.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  6
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

KPMG AS
Oslo
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  8000000.00  NOK

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 4

Tittel: Rammeavtale konsulenttjenester ren energi

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

04.10.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  6
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

COWI AS
Oslo
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  8000000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Norad
Oslo
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

13.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system