Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Statens vegvesen Region nord
971 032 081
Holmenveien 3
Lakselv
9713
NO
Kontaktperson: Johnny Johnsen
Telefon: +47 90643252
NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark, Kommune: Porsanger
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.vegvesen.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/154504
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Fv. 98 Giilas-Smalfjord Parsell Torhophøyda
Referansenummer:  17/6051
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Statens vegvesen skal på vegne av Finnmark fylkeskommune oppgradere Fv 98 Torhophøyda. Det skal lages fylling på begge sider av veien mellomprofilene 16040 og 16170. Veglinja løftes mellom profilene 15800 og 16550.
Det skal tas ut omkring 32000 pm3 fjell i skjæringene i linja mellom profilene 15825 og 16850, samt i skjæring mellom profilene 15490 og 15825. Av sprengt fjell skal det knuses omkring 3400 pm3 som skal brukes til forsterkninslag og topp grusdekke. Resterende sprengte masser brukes til veifylling. Asfaltering av vegen blir ikke gjort på denne kontrakten.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45111211  -  Sprenging
45111212  -  Steinfjerning
45111220  -  Fjerning av kratt
45112100  -  Grøftegraving
45112210  -  Fjerning av øvre jordsmonn
45112310  -  Utfylling
45112500  -  Flytting av jord
45112600  -  Skjæring og fyllinger
45341000  -  Montering av rekkverk
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark, Kommune: Tana
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Fv. 98 Torhophøyda
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Statens vegvesen skal på vegne av Finnmark fylkeskommune oppgradere Fv 98 Torhophøyda. Det skal lages fylling på begge sider av veien mellomprofilene 16040 og 16170. Veglinja løftes mellom profilene 15800 og 16550.
Det skal tas ut omkring 32000 pm3 fjell i skjæringene i linja mellom profilene 15825 og 16850, samt i skjæring mellom profilene 15490 og 15825. Av sprengt fjell skal det knuses omkring 3400 pm3 som skal brukes til forsterkninslag og topp grusdekke. Resterende sprengte masser brukes til veifylling. Asfaltering av vegen blir ikke gjort på denne kontrakten.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 6
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Anleggsområdet ligger midt i et flytte/trekkelei for rein. Tilbyderne må påvente noe stopp i anleggsarbeidet i oktober.

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  2017-06-13
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

Tilbudskonferansen vil bli avholdt den 31.05.2017 kl. 12:00 ved prosjektkontoret
til Statens vegvesen ved Tana bru. Befaring vil bli avholdt etter konferansen.
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

2017-05-16

Du forlater nå Doffin

for et annet system