Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

i Fokus AS
939 092 536
Postboks 484 Skøyen
Oslo
0213
NO
Kontaktperson: Marius Lunde
Telefon: +47 22465460
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.ifokusas.no

I.3)

Kommunikasjon

Tilgangen til konkurransegrunnlaget er begrenset. Ytterligere informasjon finnes på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/158111
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Annet:  Vann, avløp, renovasjon

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Kjøp av ting- og personskadeforsikringer til Hias IKS og Sirkula IKS med datterselskaper
Referansenummer:  100552017
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

66510000  -  Forsikringstjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Anskaffelsen gjelder kjøp av ting- og personskadeforsikringer til Hias IKS og Sirkula IKS med datterselskaper. Det gis anledning til å gi tilbud på hele og/eller deler av anskaffelsen. Del 1 er tingskadeforsikringer. Del 2 er personskadeforsikringer.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 1100000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
Tilbud kan gis på  alle delkontrakter
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Tingskadeforsikringer
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

66515200  -  Tingskadeforsikring
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Stange
NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Ringsaker
NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Løten
NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Hamar
NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Hamar
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Bygning, maskiner, inventar og løsøre, ansvar, motorvogn.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 900000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 12
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Anskaffelsen gjelder for perioden 01.01.2018 - 01.01.2019. Det er mulig å forlenge for periodene 01.01.2019 - 01.01.2020, 01.01.2020 - 01.01.2021 og 01.01.2021 - 01.01.2022. Altså 1 år + 1 + 1 + 1
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Personskadeforsikringer
Delkontrakt nr.:  2
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

66511000  -  Livsforsikringstjenester
66512100  -  Ulykkesforsikring
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Stange
NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Ringsaker
NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Løten
NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark, Kommune: Hamar
NUTS-kode:  NO021 -  Hedmark
Fylke: Hedmark
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Hamar
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Yrkesskadeforsikring, ulykkesforsikring, gruppelivsforsikring
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 200000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 12
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Anskaffelsen gjelder for perioden 01.01.2018 - 01.01.2019. Det er mulig å forlenge for periodene 01.01.2019 - 01.01.2020, 01.01.2020 - 01.01.2021 og 01.01.2021 - 01.01.2022. Altså 1 år + 1 + 1 + 1
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Leverandør/tilbyder skal ha godkjennelse fra Finanstilsynet til å drive forsikringsvirksomhet i Norge. Se også bekrivelse av kvalifikasjonskrav i konkurransegrunnlaget.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.1)

Informasjon om en bestemt yrkesgruppe

Tjenesten kan bare utføres av en bestemt yrkesgruppe
Henvisning til relevant lov, forskrift eller andre bestemmelser:  
Forsikringsselskaper med konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet i Norge.
2005-06-10 nr. 44 Forsikringsvirksomhetsloven.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  13.12.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Engelsk, Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  15.01.2018
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  15.12.2017
Lokal tid:  12:00
Sted:  
Karenslyst Allè 2, 0278 Oslo

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.3)

Tilleggsinformasjon

Vennligst ta kontakt med i Fokus ved Marius Lunde for å tilgang til konkurransegrunnlaget.
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

KOFA
Postboks 511 Sentrum
Bergen
5805
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

13.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system