Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

SYKEHUSINNKJØP HF
916879067
Tollbugata 7
VADSØ
9800
NO
Kontaktperson: Rune Paulsen
NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark, Kommune: Vadsø
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.2)

Samordnede innkjøp

Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral
I.4)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Renholdstjenester - Vindusvask innvendig og utvendig
Referansenummer:  2017/301
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

90911000  -  Renholdstjenester for lokaler, bygninger og vinduer
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdragsgiver ønsker tilbud på Vindusvaskinnvendig og utvendig for Helse Bergen HF. Helse Stavanger HF og Helse Fonna HFskal kun ha utvendig vindusvask. Det vil bli en vinner for hver lokasjon. ForHelse Bergen HF og Helse Stavanger HF skal det inngis faste priser for vask avalle vinduer en gang per år i avtaleperioden. Plan for dette arbeidet skal også utarbeides. For HelseFonna HF vil det bli avtalt fast vask av noen vindusområder nær hovedinngangenesamt at det avtales fast timepris for vask utover det faste som kan avropes vedbehov.
ForHelse Stavanger HF og Helse Bergen HF skal det i tillegg gis en timepris forsementbehandling av vinduer.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  3000000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Vindusvask Helse Bergen HF
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

90911000  -  Renholdstjenester for lokaler, bygninger og vinduer
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO051 -  Hordaland
Fylke: Hordaland, Kommune: Bergen
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Helse Bergen HF
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Vindusvask innvendig og utvendig for Helse Bergen HF
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kostnadskriterier  -  Navn:  Totalkostnad  /  Vekting:  50 %
Kostnadskriterier  -  Navn:  Kompetanse og gjennomføringsmetode  /  Vekting:  30 %
Kostnadskriterier  -  Navn:  Gjennomføringsplan og mobiliseringstid  /  Vekting:  20 %
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Opsjon om forlengelse av avtale 1+1 år
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Vindusvask Helse Stavanger HF
Delkontrakt nr.:  3
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

90911000  -  Renholdstjenester for lokaler, bygninger og vinduer
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Stavanger
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Helse Stavanger HF
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Vindusvask utvendig for Helse Stavanger HF
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kostnadskriterier  -  Navn:  Totalkostnad  /  Vekting:  50 %
Kostnadskriterier  -  Navn:  Kompetanse og gjennomføringsmetode  /  Vekting:  30 %
Kostnadskriterier  -  Navn:  Gjennomføringsplan og mobiliseringstid  /  Vekting:  20 %
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Opsjon om forlengelse av avtale 1+1 år
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 069-131533
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-664019

Del V: Kontraktsinngåelse

Delkontrakt nr.: 1

Tittel: Vindusvask Helse Bergen HF

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

08.09.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  6
Antall mottatte tilbud fra SMB’er:  1
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

RsV Renhold AS
Litleåsvegen 49
BERGEN
5871
NO
Telefon: +47 55950730
Faks: +47 55950731
NUTS-kode:  NO051 -  Hordaland
Fylke: Hordaland

Leverandøren er en SMB : ja
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  2000000.00  NOK

Del V: Kontraktsinngåelse

Delkontrakt nr.: 3

Tittel: Vindusvask Helse Stavanger HF

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

08.09.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  4
Antall mottatte tilbud fra SMB’er:  1
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Proclean AS
Gamle Stokkaveien 1
SANDNES
4313
NO
Telefon: +47 95967000
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland

Leverandøren er en SMB : ja
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  1000000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Sykehusinnkjøp HF
Vadsø
NO
Faks: +47 95209043

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

13.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system