Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Halden Kommune
959159092
Storgata 8
HALDEN
1751
NO
Kontaktperson: Svein Andersen
Telefon: +47 69174500
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.halden.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Invitasjon til dialogkonferanse - Trygghets- og mestringsskapende teknologi (dokumentasjonsverktøy, reminisens, administrasjonsverktøy)
Referansenummer:  2017/5512
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

33196100  -  Hjelpemidler til eldre
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Halden kommune bygger et nytt senter for mennesker med demens sykdom. Senteret utformes slik at det skal legge til rette for en trygg hverdag for beboere, ansatte og pårørende. Teknologien, løsningene og utformingen må også legge til rette for en god utnyttelse av ressursene. I dette perspektivet er etablering av hensiktsmessig og fremtidsrettet teknologi sentralt.
I samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet inviterer Halden kommune markedet/aktører til dialogkonferanse for å få innspill på løsningsalternativer. Foreløpig plan er at det i etterkant av dialogkonferansen, innspill og 1-1 samtaler med aktører som leverer innspill, utarbeides en kravspesifikasjon for anskaffelse.
Dialogkonferanse i Halden kommune, Aladdin kino TIRSDAG 21. November kl. 10.00 (registrering fra kl. 09.15).
Send påmelding til: oyvind.Grandahl@halden.kommune.no 
FRIST FOR PÅMELDING: 15. NOVEMBER
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

30200000  -  Datautstyr og -materiell
30231320  -  Berøringsskjermer (touch screen)
30232700  -  Sentralstyreenhet
31682500  -  Elektrisk nødutstyr
31710000  -  Elektronisk utstyr
32260000  -  Dataoverføringsutstyr
32321200  -  Audiovisuelt (AV) utstyr
32323500  -  Video overvåkningssystem
32570000  -  Kommunikasjonsutstyr
32581000  -  Datakommunikasjonsutstyr
33195000  -  Pasientovervåkningssystem
33196000  -  Medisinske hjelpemidler
33196200  -  Hjelpemidler til handikappede
35100000  -  Nød- og sikkerhetsutstyr
35121000  -  Sikringsutstyr
35121100  -  Ringealarmer
35125100  -  Sensorer
38570000  -  Instrumenter og apparatur til automatisk regulering og styring
48921000  -  Automasjonssystemer
79711000  -  Alarmovervåkningstjenester
38112100  -  Globale navigasjons- and posisjoneringssystemer (GPS eller tilsvarende).
48500000  -  Kommunikasjons- og multimediaprogramvare
48814000  -  Medisinske informasjonssystemer
48931000  -  Treningsprogramvare
48219300  -  Administrasjonsprogramvare
72230000  -  Utvikling av kundespesifisert programvare
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO031 -  Østfold
Fylke: Østfold, Kommune: Halden
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Det planlegges anskaffelse av Trygghets- og mestringsskapende teknologi, Verktøy for effektiv dokumentasjon, Verktøy for effektiv administrasjon og Løsninger for reminisensarbeid til Bergheim bo- og aktivitetssenter i Halden kommune.
Formålet med dialogkonferansen er å få innspill fra leverandørene på hvordan Halden kommune kan nå målsettingene for senteret.
På bakgrunn av denne åpne dialogkonferansen inviteres leverandører til å komme med ideer og forslag til hvordan vi best kan løse våre behov. Målet er å få mest mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger som finnes i markedet.
Det er ønskelig at deres tilbakemeldinger er på et mest mulig funksjonelt nivå. De som ønsker å presentere sine løsningsforslag vil få anledning til å sende inn en skriftlig beskrivelse på maksimum 4 sider, samt foreta en muntlig presentasjon av sitt forslag til løsning i en-til-en møter, (se tidsplan nedenfor). Det er også mulig å sende inn svar på de beskrevne utfordringer uten å delta i en-til-en møtene. En til en møtene kan gjennomføres på Skype.
Det er mulighet for å presentere relevant teknologisk utstyr og løsninger på stands utenfor kinosalen. Det er noe begrenset plass men vi skal tilrettelegge så godt som mulig.
15.november Frist for påmelding Dialogkonferanse
21.november Dialogkonferanse
15.desember Frist for innspill og påmelding en-til-en-møter
Uke 2              En-til-en-møter – evt. på Skype/FaceTime
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

02.04.2018

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

I samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet inviterer Halden kommune markedet/aktører til dialogkonferanse om Trygghets- og mestringsskapende teknologi, Verktøy for effektiv dokumentasjon, Verktøy for effektiv administrasjon og Løsninger for reminisensarbeid til Bergheim bo- og aktivitetssenter i Halden kommune, Aladdin kino TIRSDAG 21. NOVEMBER KL. 10.00.
Påmelding til oyvind.grandahl@halden.kommune.no innen 15. November.
VI.5)

Dato for publisering i Doffin

26.10.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system