Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forsyningsforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Frivillig kunngjøring på Doffin

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Bergen kommune
964 338 531
Postboks 7700
Bergen
5020
NO
Kontaktperson: Toril Rydland
Telefon: +47 055566380
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.bergenvann.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/154246
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til følgende adresse: 
Tilbudet skal leveres på oppdragsgivers kontoradresse, se konkurransegrunnlaget.
Bergen
5068
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.bergenvann.no

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Avløpssanering Lyngbøvatnet Entreprise nr 2 - pumpestasjon
Referansenummer:  EØS 055-2015
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45232431  -  Pumpestasjon for spillvann
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Bergen kommune v/Vann- og avløpsetaten skal sanere eksisterende offentlig avløpspumpestasjon på Lyngbø og erstatte denne med ny. Vi skal bruke eksisterende pumpesump å sette ned to nye sumper, montere nye pumper og nytt overbygg med tilhørende installasjoner.
Kontrakten omfatter også levering av alle nødvendige reservedeler, samt utførelse av hovedservice og reparasjon ved større (akutte) hendelser, jf konkurransegrunnlaget punkt 4.2 og 4.3.
Se for øvrig konkurransegrunnlagets vedlegg 1 for ytterligere informasjon om anskaffelsen.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 1600000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Bergen
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Bergen kommune v/Vann- og avløpsetaten skal sanere eksisterende offentlig avløpspumpestasjon på Lyngbø og erstatte denne med ny. Vi skal bruke eksisterende pumpesump å sette ned to nye sumper, montere nye pumper og nytt overbygg med tilhørende installasjoner.
Kontrakten omfatter også levering av alle nødvendige reservedeler, samt utførelse av hovedservice og reparasjon ved større (akutte) hendelser, jf konkurransegrunnlaget punkt 4.2 og 4.3.
Se for øvrig konkurransegrunnlagets vedlegg 1 for ytterligere informasjon om anskaffelsen.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1600000.00  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 2017-07-12  /  Slutt: 2018-02-28

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se konkurransegrunnlagets punkt 4 samt vedlegg 1.

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Informasjon om gjennomføring av konkurransen

Prosedyre som beskrevet i konkurransegrunnlaget
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  2017-06-07
Lokal tid:  14:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

2017-05-16

Du forlater nå Doffin

for et annet system