Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Oljedirektoratet
870917732
Postboks 600
STAVANGER
4003
NO
Kontaktperson: Eirik Johnsen
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Stavanger
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.npd.no/

I.4)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Rammeavtale for fiskal måling
Referansenummer:  2017/46
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

71353100  -  Hydrografiske målinger
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse


OD har behov for konsulentbistand innen fiskal måling og vil derfor inngå rammeavtale med én leverandør. Atalen vil ha en varighet på tre år med opsjon for OD til å forlenge avtalen med ett år. Det vil være aktuelt med både nasjonale og internasjonale oppdrag for OD. Oppdragene vil blant annet bestå av målteknisk tilsynsvirksomhet, praktiske og teoretiske studier/utredninger, regelverksutvikling, kurs og bedriftsbesøk.
Rammeavtalen har en estimert verdi på 8 000 000 NOK eksklusive mva., hvor de internasjonale oppdragene forventes å utgjøre mesteparten. Den estimerte verdien medfører likevel ingen forpliktelser for OD eller rettigheter for leverandøren.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  8000000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

73200000  -  Konsulentvirksomhet i forbindelse med forskning og utvikling
76000000  -  Tjenester i forbindelse med olje- og gass-industrien
76521000  -  Tjenester i forbindelse med offshoreanlegg
79311400  -  Økonomisk undersøkelse
79311410  -  Økonomisk innvirkningsanalyse
79412000  -  Rådgivning i forbindelse med økonomisk forvaltning
79415000  -  Rådgivning innen produksjonsledelse
79419000  -  Rådgivning vedrørende evaluering
79421200  -  Prosjektutforming, med unntak av bygge- og anleggsarbeid
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Stavanger
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Stavanger
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen


For mer informasjon om anskaffelsens omfang og innhold vises det til vedlegg 1 – Kravspesifikasjon og nærmere beskrivelse av oppdraget.
Avtalen er betinget av at det, for hvert år av avtalens varighet, tildeles økonomiske midler over statsbudsjettet. Årlig uttak avhenger for øvrig av ODs og Olje- og energidepartementets prioritering.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kvalitet på tilbudte konsulenter  /  Vekting:  60
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Oppdragsforståelse og løsningsforslag,  /  Vekting:  20
Pris  -  Vekting:  20
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 018-030934
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-657545

Del V: Kontraktsinngåelse

Tittel: Rammeavtale for fiskal måling

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

05.04.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  3
Antall mottatte tilbud fra SMB’er:  1
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Christian Michelsen Research AS
Postboks 6031 Postterminalen
BERGEN
5892
NO
Telefon: +47 55574040
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Stavanger

Leverandøren er en SMB : ja
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Opprinnelig estimert totalverdi av kontrakten/delkontrakten:  8000000.00  NOK
Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  8000000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 439 Sentrum
Oslo
5805
NO
Telefon: +47 55597500
Faks: +47 55597599
Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/

VI.4.4)

Organ som kan gi informasjon om klagebehandling

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
NO
Telefon: +47 55597500
E-post: post@kofa.no
Faks: +47 55597599
Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

11.04.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system