Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forsyningsforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Tjenester

I.1)

Navn og adresser

Nettbuss AS
976948394
Schweigaards gate 23
Oslo
0191
NO
Kontaktperson: Kathrine Bru
Telefon: +47 91651530
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://anskaffelser.nsb.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://anskaffelser.nsb.no/
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
elektronisk via:  https://anskaffelser.nsb.no/
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
Elektronisk kommunikasjon krever bruk av verktøy og utstyr som ikke er allment tilgjengelig. Gratis, direkte og ubegrenset tilgang til dette verktøyet og utstyret er mulig på:  https://anskaffelser.nsb.no/
I.6)

Hovedaktivitet

Transport med bybane, sporvogn, trolleybuss eller buss

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Levering av busser med tilhørende tjenester
Referansenummer:  A-93846
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

34121000  -  Busser og rutebiler
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Rammeavtalene omfatter levering av alle typer busser samt tilhørende tjenester.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Avtalen omfatter levering av alle typer busser samt tilhørende tjenester.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 24
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
2 ganger 1 år
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Rammeavtale med flere leverandører
Planlagt maksimalt antall leverandører i rammeavtalen:  20
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  11.12.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Engelsk, Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  31.03.2018

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

NSB AS
Postboks 1800 Sentrum
Oslo
0048
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

13.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system