Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Reno-Vest Husholdning AS
912 209 571
Ramnflauget
Sortland
8416
NO
Kontaktperson: Tage Ellingsen
Telefon: +47 04063
NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.reno-vest.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/152972
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Slamsugerbil
Referansenummer:  17/00046
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

34144410  -  Slamsuger
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Reno-Vest Produksjon AS skal kjøpe inn 1 stk. liten slamsugebil med firehjulstrekk. Bilen skal brukes til innsamling av slam fra husholdningskunder, hvor fremkommeligheten er vanskelig. Bil og påbygg kan være demokjørt eller ny.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

34140000  -  Tunge motorkjøretøyer
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Reno-Vest Produksjon AS skal kjøpe inn 1 stk. liten slamsugebil med firehjulstrekk. Bilen skal brukes til innsamling av slam fra husholdningskunder, hvor fremkommeligheten er vanskelig. Bil og påbygg kan være demokjørt eller ny.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Oppdragsgiver planlegger å gjennomføre dialog med en eller flere av tilbyderne i denne konkurransen. Oppdragsgiver vil i så fall kunne begrense hvem som det gjennomføres dialog med etter en foreløpig vurdering mot de oppgitte tildelingskriteriene. Dialogen kan etter omstendighetene enten gjelde tilbudenes innhold (forhandlinger), eller kun avklaringer og suppleringer. I denne konkurransen kan eventuelle forhandlinger også bestå av inspeksjon/befaring/prøvekjøring av tilbudte biler.
Det kan likevel bli besluttet å ikke gjennomføre noen dialog dersom Oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer at dette ikke er hensiktsmessig
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  19.04.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

20.03.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system