Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Stavanger kommune
964 965 226
Kongsgårdbakken 3
Stavanger
4005
NO
Kontaktperson: Lill Kristensen
Telefon: +47 51508229
NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Stavanger
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.stavanger.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/158723
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Renovering av Sunde og Vågedalen sykehjem
Referansenummer:  3744008
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Stavanger kommune ved Kommunalstyret for miljø og utbygging heretter kalt oppdragsgiver, inviterer med dette til konkurranse på delvis renovering av Sunde og Vågedalen sykehjem. Dette gjelder bad, beboerrom, kjøkken, stuer og korridorer. Det lyses med dette ut 1 stk totalentreprise kontrakt, som omfatter begge sykehjemmene.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45300000  -  Byggningsinnstallasjonsarbeid
45332000  -  Blikkenslager, rørleggerarbeid og dreneringsarbeid
45310000  -  Installasjon av elektriske ledninger og armaturer
45311000  -  Arbeid i forbindelse med elektriske ledninger og armaturer
45315000  -  Elektriske installasjon av varme og andre elektriske apparater i bygninger
45420000  -  Snekkermonteringsarbeid
45430000  -  Utførelse av gulvlegging og veggbekledning
45440000  -  Maler- og glassarbeide
45450000  -  Øvrige arbeider i forbindelse med ferdiggjøring av bygninger
45453000  -  Ettersyn og renoveringsarbeid
45453100  -  Renoveringsarbeid
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO043 -  Rogaland
Fylke: Rogaland, Kommune: Stavanger
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Stavanger
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Delvis renovering av Sunde og Vågedalen sykehjem. I hovedsak bad, beboerrom, korridor og tilstøtende rom. Bytte utstyr i bad, bytte himling, fikse vegger, og bytte golvbelegg. Se detaljert utførelse i funksjonsbeskrivelse og resterende konkurransegrunnlag.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 8
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Det er mulig det kan være tilgang på sykehjemmene tidligere enn mars 2018. Entreprenør må si noe om han har kapasitet til å framskyve oppstart.

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Se konkurransegrunnlag vedlagt.
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Se konkurransegrunnlag vedlagt.
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Se konkurransegrunnlag vedlagt.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  19.01.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

05.12.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system