Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

SYKEHUSINNKJØP HF
916879067
Tollbugata 7
VADSØ
9800
NO
Kontaktperson: Hege Pedersen
NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark, Kommune: Vadsø
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.3)

Kommunikasjon

Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark, Kommune: Vadsø
Internettadresse(r):
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester - nasjonal anskaffelse
Referansenummer:  2016/49
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

71000000  -  Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Sykehusinnkjøp HF skal på vegne av landets helseregioner gjennomføre en nasjonal anskaffelse av arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester. Kunder på avtale vil være helseforetakene, som vil tiltre avtalen når nåværende avtaler utløper.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

71200000  -  Arkitekt- og relaterte tjenester
71210000  -  Arkitektrådgivning
71240000  -  Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester
71250000  -  Arkitekt-, ingeniør- og oppmålingstjenester
71300000  -  Ingeniørtjenester
71310000  -  Rådgivning ingeniør- og byggetekniske tjenester
71320000  -  Prosjektering
71330000  -  Diverse former for ingeniørtjenster
71350000  -  Vitenskapelig og teknisk virksomhet i forbindelse med ingeniørarbeid
71400000  -  Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester
71420000  -  Landskapsarkitekturtjenester
71500000  -  Bygge- og anleggsrelaterte tjenesteytelser
71600000  -  Teknisk testing, analyse- og rådgivingstjenester
71700000  -  Overvåkning og kontroll
71800000  -  Rådgivningstjenester for vannforsyning og avfallskonsulent
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO073 -  Finnmark
Fylke: Finnmark, Kommune: Vadsø
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Sykehusinnkjøp HF skal på vegne av landets helseregioner gjennomføre en nasjonal anskaffelse av arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester. Anskaffelsen vil blant annet omfatte tjenester innen følgende fagområder (ikke forpliktende);
1: Rådgivende ingeniør bygg (RIB)
2: Rådgivende ingeniør ventilasjon-, varme- og sanitæranlegg (RIV)
3: Rådgivende ingeniør elektro (RIE)
4: Rådgivende ingeniør brann (RIBr)
5: Arkitekt (AR)
6: Landskapsarkitekt (LARK)
7: Interiørarkitekt (IARK)
8: Rådgivende ingeniør akustikk (RIA)
9: Rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG)
10: Miljøkartlegging
11: Sikkerhetsrådgiver (SHA)
12: Prosjektledelse (PRL)
13: Byggeledelse (BL)
14: BIM rådgiver
15: ROS analyser
16: ITB integrator
17: Kalkulasjon/ økonomiske beregninger
Oppdraget vil bli delt opp i flere delområder. Tilbyder gis anledning til å inngi tilbud på ett eller flere av disse.
Det legges opp til en kombinasjon av regional og lokal tildelingsstruktur for de regionale helseforetakene med underliggende helseforetak.
Det vil inngås parallelle rammeavtaler.
Rammeavtalene skal i utgangspunktet benyttes på alle typer prosjekter som er relevante for de tjenesteområdene som rammeavtalene dekker. På større prosjekter, særskilt komplekse prosjekter, ved kontraheringsformer der bruken av rammeavtalene ikke er hensiktsmessig, eller der hvor andre forhold gjør at prosjekteier finner det formålstjenlig, kan prosjekteiere imidlertid kontrahere rådgivere særskilt, utenom rammeavtalene. Beløpsgrenser for bruk av rammeavtalene vil dessuten kunne variere mellom de regionale helseforetakene, bl.a ut fra ulik fullmaktsstruktur. 
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

04.09.2017

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

26.04.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system