Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
983974899
Postboks 47
TROMSØ
9038
NO
Kontaktperson: Marita Sørensen
NUTS-kode:  NO072 -  Troms
Fylke: Troms, Kommune: Tromsø
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.unn.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://permalink.mercell.com/66783283.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO072 -  Troms
Fylke: Troms, Kommune: Tromsø
Internettadresse(r):
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

UNN A-fløy MTU: Tilbudskonkurranse vedr Arbeidsstoler
Referansenummer:  710340
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

39112000  -  Stoler
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), herav kalt oppdragsgiver, er et universitetssykehus som består av somatiske sykehus i Tromsø, Harstad og Narvik, psykiatrisk sykehus på Åsgård i Tromsø og lokalsykehus på Longyearbyen. 
UNN Tromsø bygges nå ut med ny A-fløy på 22 000 m2. Tilbygget skal inneholde operasjonsstuer, intensiv, rehabilitering, poliklinikk, laboratorier og støttefunksjoner.
UNN inviterer nå til anskaffelse av utstyr til den nye A-fløya. Anskaffelsene vil i noen tilfeller også gjelde som opsjoner for senere leveranser til B-fløya. 
Denne konkurransen tar sikte på å fremskaffe tilbud på arbeidsstoler til ansatte og pasienter samt pasientstoler til prøvetaking. Det henvises til prisskjema og kravspesifikasjon for nærmere omfang og detaljering av anskaffelsen.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
Tilbud kan gis på  alle delkontrakter
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

1 Prøvetakingsstol
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

33000000  -  Medisinsk utstyr, legemidler og utstyr til personlig pleie
39100000  -  Møbler
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO072 -  Troms
Fylke: Troms, Kommune: Tromsø
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Se forøvrig Konkurranseregler og svarskjema C2 delleveranse 1, under flik Dokumenter. Her ligger i tillegg samtlige dokumenter til alle 3 delleveranser.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor
  • Kriterier – angis i prioritert rekkefølge:  Se dokument for konkurranseregler
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 01.12.2017  /  Slutt: 26.01.2018
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

2 Arbeids- og laboratoriestoler
Delkontrakt nr.:  2
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

33100000  -  Medisinsk utstyr
39100000  -  Møbler
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO072 -  Troms
Fylke: Troms, Kommune: Tromsø
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Se forøvrig Konkurranseregler og svarskjema C2 delleveranse 2, under flik Dokumenter. Her ligger i tillegg samtlige dokumenter til alle 3 delleveranser.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor
  • Kriterier – angis i prioritert rekkefølge:  Se dokument for konkurranseregler
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 01.12.2017  /  Slutt: 26.01.2018
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

3 Stoler til pasienter
Delkontrakt nr.:  3
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

33000000  -  Medisinsk utstyr, legemidler og utstyr til personlig pleie
39100000  -  Møbler
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO072 -  Troms
Fylke: Troms, Kommune: Tromsø
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Se forøvrig Konkurranseregler og svarskjema C2 delleveranse 3, under flik Dokumenter. Her ligger i tillegg samtlige dokumenter til alle 3 delleveranser.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor
  • Kriterier – angis i prioritert rekkefølge:  Se dokument for konkurranseregler
II.2.7)

Kontraktens varighet

Start: 01.12.2017  /  Slutt: 26.01.2018

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  26.04.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

16.03.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system