Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Vaksdal Kommune
961 821 967
Konsul Jebsensgate 16
Dalekvam
5722
NO
Kontaktperson: Magne Rønning Eikeland
Telefon: +47 90804129
NUTS-kode:  NO051 -  Hordaland
Fylke: Hordaland, Kommune: Vaksdal
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.Vaksdal.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=199854&B=KGVLIGHT
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Gravplassen på Dale
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

71420000  -  Landskapsarkitekturtjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Vaksdal kommune saman med Kyrkjeleg fellesråd skal utvide og utvikle gravplassen på Dale. I den samanheng vert det engasjert eit prosjekterande firma.
Saman skal ein utvikle gravplassen på Dale til å ha større kapasitet og vere betre tilrettelagt for gravlegging av menneskjer med alle religionar og livssyn.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 1000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

71000000  -  Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester
71315000  -  Bygningsteknikk
71315210  -  Rådgivning i forbindelse med bygningsteknikk
71322000  -  Prosjektering av anleggsarbeid
71421000  -  Landskapsgartnertjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO051 -  Hordaland
Fylke: Hordaland, Kommune: Vaksdal
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Dalekvam
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Prosjektering av tiltak på gravplassen på Dale. Den skal auke gravplasser ved forskjellige tiltak, inkludert utviding av areal. Med i prosjektet skal ein vurdere tilstand og prosjektere tiltak for to murar. Det er også med grunnundersøking og VA i prosjektet.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1000000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 14.02.2018  /  Slutt:
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Opsjon på detaljprosjektering og utarbeiding av konkurransegrunnlag
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.3)

Informasjon om medarbeidere med ansvar for gjennomføring av kontakten

Det er obligatorisk å oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere som skal stå for gjennomføringen av kontrakten

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  30.01.2018
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  30.03.2018
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  30.01.2018
Lokal tid:  12:00
Sted:  
Dalekvam

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk bestilling vil bli brukt
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betaling vil bli brukt
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Vaksdal kommune
Konsuljebsensgate 16
Dalekvam
5722
NO
Internettadresse: (URL) www.vaksdal.kommune.no

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

06.12.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system