Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet
938 759 839
Leirvollen 14
Skien
3736
NO
Kontaktperson: Anette Gerner
Telefon: +47 35581317
NUTS-kode:  NO034 -  Telemark
Fylke: Telemark
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.gki.no

I.3)

Kommunikasjon

Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
I.4)

Type oppdragsgiver

Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Invitasjon til dialogkonferanse - Trygghetsskapende løsninger
Referansenummer:  16/16868
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

35121700  -  Alarmsystemer
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Grenlandkommunenes Innkjøpsenhet (GKI) med Skien kommune som vertskommune leder fellesanskaffelsen av digitale trygghetsskapende løsninger, på vegne av flere kommuner. GKI har invitert alle kommuner i Telemark og Vestfold til å anskaffe i fellesskap.
For mer informasjon, se dialognotat.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

35121100  -  Ringealarmer
79711000  -  Alarmovervåkningstjenester
33195000  -  Pasientovervåkningssystem
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO034 -  Telemark
Fylke: Telemark
NUTS-kode:  NO033 -  Vestfold
Fylke: Vestfold
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Anskaffelsen gjennomføres som en innovativ, offentlig anskaffelse der det legges opp til dialog og samspill med leverandører og fagmiljø i forkant av konkurransen. Det er en forventning om at løsningene blir videreutviklet slik at de tilfredsstiller behov hos brukere og tjeneste, som beskrevet videre under pkt.3 "Behovet" i dialognotatet og i vedlagte brukerreiser.
Kommunene har valgt, og skal velge, ulike responssenterløsninger for videreformidling av varsler. Trygghetsteknologien som anskaffes her skal kunne koble seg opp mot kommunenes ulike tekniske responssenterløsninger.
For mer informasjon, se dialognotat og behovskartlegging.
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

15.12.2017

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

24.06.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system