Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

SYKEHUSINNKJØP HF
916879067
Tollbugata 7
VADSØ
9800
NO
Kontaktperson: Hege Pedersen
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.sykehusinnkjop.no/

I.2)

Samordnede innkjøp

Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral
I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://permalink.mercell.com/76136842.aspx
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Mercell Norge AS
Karihaugveien 89
Oslo
1086
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester til norske helseforetak
Referansenummer:  2016/49
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

71000000  -  Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Nasjonal anskaffelse av arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester til norske helseforetak. Anskaffelsen er inndelt i 16 delområder:
A: Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester
--A1: Rådgivende ingeniør bygg (RIB)
--A2: Rådgivende ingeniør ventilasjon-, varme- og sanitæranlegg (RIV)
--A3: Rådgivende ingeniør elektro (RIE)
--A4: Rådgivende ingeniør brann (RIBr)
--A5: Arkitekt (ARK)
--A6: Landskapsarkitekt (LARK)
--A7: Interiørarkitekt (IARK)
--A8: Rådgivende ingeniør akustikk (RIAKU)
--A9: Rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG)
--A10: Miljøkartlegging
--A11: SHA koordinator
B: Prosjektadministrative tjenester
--B1: Prosjektledelse (PRL)
--B2: Byggeledelse (BL)
C: Spesialrådgivere 
--C1: BIM rådgiver
--C2: ITB integrator
--C3: Kalkulasjon/økonomiske beregninger
D: Gruppeavtale for tildelingsområdet St. Olavs Hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF.
Hvert at delområdene er inndelt i underliggende deltilbud. Med totalt 117 deltilbud. Se Konkurransegrunnlag Vedlegg 1 - oversikt deltilbud for nærmere informasjon.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 800000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
Tilbud kan gis på  alle delkontrakter
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Deltilbud anskaffelsen Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

71000000  -  Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester
71200000  -  Arkitekt- og relaterte tjenester
71210000  -  Arkitektrådgivning
71240000  -  Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester
71300000  -  Ingeniørtjenester
71310000  -  Rådgivning ingeniør- og byggetekniske tjenester
71320000  -  Prosjektering
71330000  -  Diverse former for ingeniørtjenster
71350000  -  Vitenskapelig og teknisk virksomhet i forbindelse med ingeniørarbeid
71400000  -  Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester
71420000  -  Landskapsarkitekturtjenester
71500000  -  Bygge- og anleggsrelaterte tjenesteytelser
71600000  -  Teknisk testing, analyse- og rådgivingstjenester
71700000  -  Overvåkning og kontroll
71800000  -  Rådgivningstjenester for vannforsyning og avfallskonsulent
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Det vises til konkurransegrunnlag hvor anskaffelsen er inndelt i 117 ulike deltilbud som tilbyder kan inngi tilbud på.
Det kan inngis tilbud på ett, flere eller alle deltilbud.
Det vil inngås parallelle rammeavtaler med minimum 2 leverandører innenfor hvert deltilbud forutsatt at det foreligger et tilstrekkelig antall egnede leverandører og tilbud.
Det vises til konkurransegrunnlag for mer informasjon.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Pris
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Start: 01.05.2018  /  Slutt: 30.04.2022
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Se konkurransegrunnlag
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se konkurransegrunnlag

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Rammeavtale med flere leverandører
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 083-162371
IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  18.12.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  18.05.2018
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  18.12.2017
Lokal tid:  12:00

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk fakturering godtas
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Sykehusinnkjøp HF
Postboks 40
Vadsø
9811
NO
Telefon: +47 78950700
Internettadresse: (URL) www.sykehusinnkjop.no

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

09.11.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system