Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Bergen kommune
964 338 531
Nygårdsgaten 114
Bergen
5008
NO
Kontaktperson: Ivan Todorovic
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/157711
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Skansemyren friidrettsplass-rehabilitering av friidrettsanlegget
Referansenummer:  NOR 063-2017
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45210000  -  Byggearbeid
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Prosjekt omfatter rehabilitering av dagens løpebane på Skansemyren fra grus til kunststoffdekke samt oppgradering av eksisterende friidrettsutstyr og oppføring av delanlegg for friidrettsøvelser, riving av eksisterende og bygging av ny tribune. Prosjektet gjennomføres med en hovedentreprise.
K200 Hovedentreprisen omfatter i hovedsak:
• Fjerning av eksisterende øverste lag av sand og grus sammen med bygningsrester
• Demontering av eksisterende gjerde og riving av gjerde fundamenter
• Eksisterende støttemur rives og erstattes av ny tørrmur
• Utføring av fylling som består av lettemasser, drenerende pukk og avrettingslag
• Asfaltering som underlag for kunststoffdekke
• Kunststoffdekke
• Rehabilitering av eksisterende spydkast og kulering
• Nye del anlegg: Stavhopp, høydehopp, langehopp
• Tribune rives og bygges på nytt
• Drensrørlegging arbeid
• Montering av gjerde rundt sandvolleybane
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45212000  -  Bygge- og anleggsarbeid på bygninger knyttet til fritid, sport, kultur, overnatting og restauranter
45212200  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med idrettsanlegg
37451000  -  Utstyr for utendørsidrett
45236100  -  Planeringsarbeid i forbindelse med diverse idrettsanlegg
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO051 -  Hordaland
Fylke: Hordaland, Kommune: Bergen
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Prosjekt omfatter rehabilitering av dagens løpebane på Skansemyren fra grus til kunststoffdekke samt oppgradering av eksisterende friidrettsutstyr og oppføring av delanlegg for friidrettsøvelser, riving av eksisterende og bygging av ny tribune. Prosjektet gjennomføres med en hovedentreprise.
K200 Hovedentreprisen omfatter i hovedsak:
• Fjerning av eksisterende øverste lag av sand og grus sammen med bygningsrester
• Demontering av eksisterende gjerde og riving av gjerde fundamenter
• Eksisterende støttemur rives og erstattes av ny tørrmur
• Utføring av fylling som består av lettemasser, drenerende pukk og avrettingslag
• Asfaltering som underlag for kunststoffdekke
• Kunststoffdekke
• Rehabilitering av eksisterende spydkast og kulering
• Nye delanlegg: Stavhopp, høydehopp, langehopp
• Tribune rives og bygges på nytt
• Drensrørlegging arbeid
• Montering av gjerde rundt sandvolleybane
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  Se konkurransegrunnlaget
Minimumskrav:  Se konkurransegrunnlaget
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Se konkurransegrunnlaget
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

Se konkurransegrunnlaget
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  13.11.2017
Lokal tid:  14:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

13.10.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system