Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Kystverket
874 783 242
Postboks 1502
Ålesund
6025
NO
Kontaktperson: Mette Dybvik
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.kystverket.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afdnchjfwz&GoTo=Docs
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
I.4)

Type oppdragsgiver

Andre statlige eller nasjonale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Jernstenger
Referansenummer:  ANSK 17/41
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

14622000  -  Stål
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Anskaffelse av rammeavtale på jernstenger.
1.1 Presentasjon av oppdragsgiver
Kystverket, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av jernstenger. 
Kystverket er Samferdselsdepartementets etat for sjøtransport, sjøsikkerhet, havner og beredskap mot akutt forurensning. Kystverket arbeider aktivt for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens behov for framkommelighet og effektive havner. Kystverket forebygger og begrenser skadeeffektene ved akutt forurensning, og medvirker til en bærekraftig utvikling av kystsonen.
For nærmere informasjon om Kystverket organisering og virksomheter, vises det til våre hjemmesider på www.kystverket.no.
1.2 Beskrivelse av anskaffelsen
 Anskaffelse av rammeavtale på jernstenger.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 30000000  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

14622000  -  Stål
14711000  -  Jern
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Ålesund, Norway
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Anskaffelse av rammeavtale på jernstenger.
1.1 Presentasjon av oppdragsgiver
Kystverket, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av jernstenger. 
Kystverket er Samferdselsdepartementets etat for sjøtransport, sjøsikkerhet, havner og beredskap mot akutt forurensning. Kystverket arbeider aktivt for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens behov for framkommelighet og effektive havner. Kystverket forebygger og begrenser skadeeffektene ved akutt forurensning, og medvirker til en bærekraftig utvikling av kystsonen.
For nærmere informasjon om Kystverket organisering og virksomheter, vises det til våre hjemmesider på www.kystverket.no.
1.2 Beskrivelse av anskaffelsen
 Anskaffelse av rammeavtale på jernstenger.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 25000000  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 48
Denne kontrakten kan fornyes: ja
Beskrivelse av fornyelser:  
1 utvidels/er á 12 måneder
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
1 opsjon a 12 mnd
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Som beskrevet i konkurransegrunnlag.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.3)

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning

Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Rammeavtale med én leverandør
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  17.07.2017
Lokal tid:  09:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  15.10.2017
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  17.07.2017
Lokal tid:  09:05
Sted:  
Ålesund

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk bestilling vil bli brukt
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betaling vil bli brukt
VI.3)

Tilleggsinformasjon

Visma kunngjøring: https://opic.com/id/afdnchjfwz
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

KOFA
Bergen
NO

VI.4.3)

Prosedyre for klagebehandling

Nøyaktig informasjon om tidsfrist(er) for klagebehandling: 
Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage:
Kystverket Hovedkontor
V/ Christina Rörick
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

16.06.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system