Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)
986 105 174
Postboks 800, Postmottak
N-2617
LILLEHAMMER
NO
Kontaktperson: Erik Petersen
Telefon: +47 63808142
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.forsvaret.no

I.4)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.5)

Hovedaktivitet

Annet:  Forsvar

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV)
Referansenummer:  2017015837
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

48490000  -  Programvare for innkjøp
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Anskaffelsen omfatter et elektronisk verktøy for konkurransegjennomføring (KGV).
Anskaffelsen inneholder også opsjon på elektronisk verktøy for kontraktadminstrasjon (KAV), og opsjon på konsulentbistand ifm. integrasjon mot Forsvarets øvrige systemer.
Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av SSA-L bilag 1 Kundens kravspesifikasjon.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  3000000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

48490000  -  Programvare for innkjøp
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Oslo / Akershus
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Fullstendig beskrivelse av anskaffelsen følger av SSA-L bilag 1 Kundens kravspesifikasjon om KGV, opsjon KAV og opsjon Integrasjon.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kvalitet  /  Vekting:  45
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Prosjekt- og fremdrift  /  Vekting:  5
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Tjenestenivå  /  Vekting:  10
Pris  -  Vekting:  40
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Opsjon for KAV og opsjon for konsulentbistand til Integrasjon mot kundens systemer.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 090-179315
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-239507

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

08.08.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  2
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Mercell Norge AS
Oslo
NO
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  3000000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Forsvarets logistikkorganisasjon
Fetveien 80-84
2007
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

11.08.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system