Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Valdres Kommunale Renovasjon IKS
956 351 111
Postboks 149
Fagernes
NO-2901
NO
Kontaktperson: Eivind Berg
Telefon: +47 48011430
NUTS-kode:  NO022 -  Oppland
Fylke: Oppland, Kommune: Nord-Aurdal
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.vkr.no

I.4)

Type oppdragsgiver

Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Annet:  Kommunal renovasjon

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Tømming av slamavskillere og tette tanker, 2017
Referansenummer:  5172387
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

90000000  -  Avløp, søppel, sanitære og miljømessige tjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Anskaffelsen omfatter tømming av private slamavskillere og tette tanker, samt kommunale slamavskillere og renseanlegg, i kommunene Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  11970410.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

90460000  -  Tømming av septiktanker eller kloakkummer
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO022 -  Oppland
Fylke: Oppland
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Valdres
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

I kommunene er det totalt ca. 6500 slamavskillere som skal tømmes minimum hvert annet år. I tillegg er det ca. 900 gråvannsavskillere som tømmes minimum hvert fjerde år. Totalt er det ca. 1700 tette tanker som tømmes minimum hvert andre år.
Avvannet slam og rejektvann skal leveres til Valdres Kommunale Renovasjon IKS sitt anlegg i Rebneskogen. Innholdet fra tette tanker skal leveres til kommunale renseanlegg.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Oppdragsforståelse  /  Vekting:  15
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Utstyr og metode  /  Vekting:  15
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kvalitetsrutiner, registreringsrutiner og dataløsning  /  Vekting:  15
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Responstid og reserveløsninger  /  Vekting:  15
Pris  -  Vekting:  40
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 116-234231
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-394899

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1

Tittel: Tømming av slamavskillere og tette tanker 2017

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

29.11.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  2
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Stoklands Bilruter AS
916288824
Presteide
Hamarøy
8294
NO
NUTS-kode:  NO071 -  Nordland
Fylke: Nordland, Kommune: Hamarøy

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  11970410.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Valdres Kommunale Renovaskon IKS
Fagernes
NO-2901
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

06.12.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system