Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Vestby kommune
943 485 437
Rådhusg. 1
Vestby
1540
NO
Kontaktperson: Jan T. Løkken
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.vestby.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Tilgangen til konkurransegrunnlaget er begrenset. Ytterligere informasjon finnes på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/152971
Tilleggsinformasjon finnes på
en annen adresse: 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS)
PB. 195
Ås
1431
NO
Kontaktperson: Jan T. Løkken
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.follofiks.no

Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Avtale om revisjonstjenester
Referansenummer:  5/17
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

79210000  -  Regnskaps- og revisjonstjenester
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdraget omfatter revisjon av kommunens årsregnskap.
Formålet med denne kontrakten er å sikre en forsvarlig revisjon av kommunens regnskap med tilhørende regnskap for Vestby havnekasse samt opsjon for øvrige virksomheter . Revisjonen skal skje i henhold til enhver tid gjeldene lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) med tilhørende forskrifter og annet gjeldene regelverk, herunder revisjonsnormer.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 1400000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

79210000  -  Regnskaps- og revisjonstjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Vestby
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Vestby
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Oppdraget omfatter revisjon av kommunens årsregnskap.
Formålet med denne kontrakten er å sikre en forsvarlig revisjon av kommunens regnskap med tilhørende regnskap for Vestby havnekasse samt opsjon for øvrige virksomheter . Revisjonen skal skje i henhold til enhver tid gjeldene lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) med tilhørende forskrifter og annet gjeldene regelverk, herunder revisjonsnormer.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 1400000.00  NOK
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 48

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

Oppdragsgiver planlegger å velge tilbud på bakgrunn av en vurdering av tilbudene slik de foreligger ved tilbudsfristens utløp. Dialog i form av avklaringer eller korrigeringer vil bli gjennomført i henhold til de behov som eventuelt oppstår.
Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom Oppdragsgiver etter at tilbudene er mottatt vurderer dette som formålstjenlig. Utvelgelsen av hvem det eventuelt skal forhandles med vil i så fall skje etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen av leverandørene kan forvente å få forhandle om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  18.04.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

20.03.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system