Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av plan- og designkonkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Europan Norge
985 402 248
Gøteborggata 27b
OSLO
0566
NO
Kontaktperson: Øystein Rø
Telefon: +47 41161623
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.europan.no

I.3)

Kommunikasjon

Tilgangen til konkurransegrunnlaget er begrenset. Ytterligere informasjon finnes på:  
http://www.europan-europe.eu/en/
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Andre fylkeskommunale/kommunale virksomheter
I.5)

Hovedaktivitet

Boliger og nærmiljø

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

E14 - Europan Norge
Referansenummer:  E14
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

71200000  -  Arkitekt- og relaterte tjenester
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

71220000  -  Arkitektoniske designtjenester
71240000  -  Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester
71400000  -  Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Europeisk arkitektur- og byutviklingskonkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere under 40 år. I år presenterer Europan Norge 3 tomter.
LILLESTRØM: Nesa
I Lillestrøm vurderes nye områder for byens ekspansjon. På industriområdet Nesa er spørmålet hvordan hvordan gjenværende og ny produksjon fortsatt kan være en del av fremtiden, samlokalisert med nye boliger, offentlige funksjoner og elvelandskapet.
ALTA: Skiferkaia
Alta ønsker å opprette en ny forbindelse til fjorden, og utvikle et program som springer ut av overgangen mellom land og vann. Skiferkaia skal bli et laboratorium for ny urban produksjon, boliger og offentlig liv.
NARVIK: Teknisk Kvartal
Narvik ønsker å investere i den neste økonomien. Teknisk Kvartal skal i fremtiden bli et sted hvor de unge kan møtes, bo og starte opp nye bedrifter. Deltakere skal utvikle et nytt konsept for kvartalet, samt en plan for hvordan den tilstøtende parken kan bli et nytt offentlig rom i Narvik.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.1)

Informasjon om en bestemt yrkesgruppe

Deltakelse er forbeholdt en gitt yrkesgruppe: ja
Oppgi yrkesgruppe: Architects and/or landscape architects

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen
IV.1.9)

Kriterier for juryens evaluering av planene og prosjektene

Fremgår av konkurranseprogrammet.
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta prosjekter eller forespørsler om deltakelse

Dato:  30.06.2017
Lokal tid:  23:59
IV.2.4)

Språk som prosjekt eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Engelsk
IV.3)

Premiering og jury

IV.3.1)

Informasjon om premie(r)

En premie/premier blir utdelt: ja
Antall premier og deres respektive verdi:  Vinnerutkastet premieres med 12 000 euro. Andreplassen premieres med 6 000 euro.
IV.3.3)

Oppfølgingskontrakter

Oppdragsgiver planlegger å inngå en etterfølgende tjenestekontrakt med vinneren eller en av vinnerne av konkurransen:  ja
IV.3.4)

Juryens avgjørelse

Juryens avgjørelse er bindende for oppdragsgiver:  ja
IV.3.5)

Navnene på de valgte jurymedlemmene

Kaye Geipel (DE), Bauwelt Magazine
Catherine Mosbach (FR), Mosbach Paysagistes
Anthony Engi Meacock (GB), Assemble Studio
Alexandre Theriot (FR), Bruther
Gerrit Heinz Mosebach (NO), overarkitekt, Plan-og Bygningsetaten Oslo
Hilde Bøkestad (NO), Byplansjef Trondheim Kommune
Gøril Forbord (NO), Forretningsutvikler, TrønderEnergi

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Europan Norge
Gøteborggata 27b
Oslo
0566
NO
Internettadresse: (URL) www.europan.no

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

14.03.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system