Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Trondheim kommune
942110464
Postboks 2399 Sluppen
Trondheim
7004
NO
Kontaktperson: Mari Olden
Telefon: +47 97514281
NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.trondheim.kommune.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/153771
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Ranheimsruta - sykkeltiltak, Kirkegata og Gamle Kongevei
Referansenummer:  ESA-sak: 17/12461
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45230000  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med rørledning-, kommunikasjons- og kraftlinjer for motorveier, veier, flyplasser og jernbaner; planeringsarbeid
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

I forbindelse med Miljøpakken er det utarbeidet plan for utbedring av deler av Ranheimsruta. I Gamle Kongevei skal det bygges sykkelveg med fortau over en strekning på ca. 100 meter.
I Kirkegata skal det synliggjøres at det er en sykkelgate. Det skal anlegges en buffer på ca. 0.6 meter med storgatestein mot parkeringsarealene i Kirkegata. Utenfor "Alerisbygget" skal dagens tverrparkering gjøres om til langsgående parkering. Her vil også fortauet bli utvidet med 2 meter. Det skal gjøres belegningstiltak i krysset Nonnegata – Kirkegata. Krysset Wessels gate – Kirkegata og Gyldenløvs gate – Kirkegata skal strammes opp. Eksisterende sandfang flyttes eller erstattes i hht til ny kantsteinslinje.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45230000  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med rørledning-, kommunikasjons- og kraftlinjer for motorveier, veier, flyplasser og jernbaner; planeringsarbeid
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Kirkegata og Gamle Kongevei
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

I hht konkurransegrunnlag
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)

Kontraktens varighet

Varighet i måneder: 6

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

I hht konkurransegrunnlaget

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.2)

Type konkurranse

Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)

Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen

I hht konkurransegrunnlaget
IV.1.7)

Annen relevant informasjon om konkurransegjennomføringen

I hht konkurransegrunnlaget
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud

Dato:  05.05.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)

Dato for publisering i Doffin

19.04.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system