Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Kristiansand kommune
963296746
Rådhusgata 18, 4611 Kristiansand
KRISTIANSAND S
4604
NO
Kontaktperson: Kristine Knutsen
NUTS-kode:  NO042 -  Vest-Agder
Fylke: Vest-Agder, Kommune: Kristiansand
Internettadresse(r):
Nettsted Kjøperprofil: http://www.kristiansand.kommune.no/

I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

KK Kvalitetssystem til Kristiansand kommune
Referansenummer:  201702471
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

72224200  -  Planleggingsarbeid av kvalitetssikring av systemer
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Kristiansand kommune hadde behov for å anskaffe et felles IKT-verktøy forå understøtte arbeidet med kvalitetsstyring, melding av hendelser, og internkontroll (heretter kalt Kvalitetssystem). Dette verktøyet skulle være prosessbasert, og leveres som en skytjeneste (SaaS). Kvalitetssystemet som er anskaffet skal bidra til å understøtte nødvendige prosesser på ulike nivåer, og må være robust nok til å takle hele Kristiansand kommunes organisasjon med ca. 7000 ansatte (utenom de som er inne på korte engasjement).
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  3335000.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

48517000  -  IT programvarepakke
48610000  -  Databasesystemer
48611000  -  Programvare for databaser
48612000  -  Databasestyringssystem
48613000  -  Elektronisk datastyring
48700000  -  Programvare verktøy
48710000  -  Programvare for sikkerhetskopiering og gjennopprettning
48730000  -  Sikkerhetsprogramvare
48731000  -  Filsikkerhetsprogramvare
48732000  -  Programvare for datasikkerhet
48783000  -  Programvare for innholdsstyring
48987000  -  Programvare til feilsøking
72212222  -  Utviklingstjenester relatert til Programvare for webserver
72220000  -  Systemtjenester og tekniske konsulenttjenester
72225000  -  Vurdering og gjennomgang av systemkvalitetssikring
72240000  -  Systemanalyse og programmering
72246000  -  Systemrådgivning
72320000  -  Databasevirksomhet
72321000  -  Merverditjenester for databaser
72413000  -  Designtjenester for nettsider (World wide web)
72415000  -  Drift- og vertstjenester for nettsider (World wide web)
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO042 -  Vest-Agder
Fylke: Vest-Agder, Kommune: Kristiansand
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Kristiansand
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Kristiansand kommune har inngått kontrakt med Extend AS. 
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kvalitative kriterier  /  Vekting:  65%
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Tekniske kriterier  /  Vekting:  15%
Pris  -  Vekting:  20%
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
1) Viser til opsjon i punkt II.2.7 fra konkurransens skjema: "Avtaleperioden vil være 4 år fra kontraktsinngåelse, med opsjon på ytterligere forlengelse i
inntil 6 år (2+2+2 år)".
2) Verktøy for integrert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Se bilag 1 og 7 til SSA-K (fra konkurransen) for mer informasjon.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: nei
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2017/S 041-076108
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-116116

Del V: Kontraktsinngåelse

Tittel: KK Kvalitetssystem til Kristiansand kommune

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

21.06.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  7
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Extend AS
Pb. 1237 Pirsenteret
TRONDHEIM
7462
NO
Telefon: +47 73546100
Faks: +47 73546105
NUTS-kode:  NO061 -  Sør-Trøndelag
Fylke: Sør-Trøndelag

Leverandøren er en SMB : ja
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  3335000.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
NO
Telefon: +47 55597500
Faks: +47 55597599
Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/

VI.4.4)

Organ som kan gi informasjon om klagebehandling

Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
NO
Telefon: +47 55597500
E-post: post@kofa.no
Faks: +47 55597599
Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

10.08.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system