Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Asker kommune
944 382 038
Postboks 353
Asker
1372
NO
Kontaktperson: Klaus Øiseth
Telefon: +47 91681455
NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Asker
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://asker.kommune.no/

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/158675
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor
I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Risenga ishall - Samspillsentreprise
Referansenummer:  4833
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45212200  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med idrettsanlegg
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Oppdraget omfatter utvikling, prosjektering og bygging av en ny ishall på Risenga i Asker kommune. Prosjektet skal gjennomføres som en samspillsentreprise der en totalentreprenør med underlagt arkitekt- og rådgivergruppe skal være ansvarlig for å prosjektere og bygge ishallen. Ishallen skal dimensjoneres som en matcharena for ishockey, kunstløp og shorttrack med en tilskuerkapasitet på 3000. Den totale kostnadsrammen for prosjektet er på 287,5 mill. NOK inkl. mva.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 225000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
45210000  -  Byggearbeid
45212200  -  Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med idrettsanlegg
45310000  -  Installasjon av elektriske ledninger og armaturer
45331000  -  Installasjon av varme-, ventilasjons- og klimaanlegg
71200000  -  Arkitekt- og relaterte tjenester
71310000  -  Rådgivning ingeniør- og byggetekniske tjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO012 -  Akershus
Fylke: Akershus, Kommune: Asker
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Risenga, Asker kommune
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Oppdraget omfatter prosjektering og bygging av en ny ishall på Risenga i Asker kommune, og skal inkludere alle beskrevne faggrupper fra skisse- og forprosjekt (fase 1) til detaljprosjektering og utførelse (fase 2). Prosjektet skal gjennomføres som samspillsentreprise der totalentreprenøren med rådgivergruppe og tekniske underentreprenører samspiller med byggherren om utvikling, prosjektering og bygging av prosjektet. Den nye ishallen skal være dimensjonert som matcharena for ishockey, kunstløp og shorttrack med en tilskuerkapasitet på 3000. Den totale kostnadsrammen i handlingsprogrammet for prosjektet er på 287,5 mill NOK inkl. mva. Arealet er basert på en mulighetsstudie estimert til 11 000 m2.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
II.2.6)

Estimert verdi

Verdi ekskl. MVA: 225000000.00  NOK
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Varighet i måneder: 42
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Se Del I Konkurransebeskrivelsen
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Kvalifikasjonskrav som beskrevet i Del I Konkurransebeskrivelsen
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Kvalifikasjonskrav som beskrevet i Del I Konkurransebeskrivelsen
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.2)

Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten

Se Del I konkurransebeskrivelsen og Del II Kontraktsgrunnlaget
III.2.3)

Informasjon om medarbeidere med ansvar for gjennomføring av kontakten

Det er obligatorisk å oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere som skal stå for gjennomføringen av kontrakten

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Konkurranse med forhandling
IV.1.4)

Informasjon om reduksjon av antallet løsninger eller tilbud under forhandling eller i dialog

Forhandlingene eller dialogen vil skje i flere faser for å redusere antallet løsninger, eller tilbud
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  05.01.2018
Lokal tid:  13:00
IV.2.3)

Estimert dato for utsendelse av invitasjon til å gi tilbud eller invitasjoner til utvalgte leverandører om å delta

Dato: 19.01.2018
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Dansk, Norsk, Svensk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  26.05.2018

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Klagenemda for offentlige anskaffelser
Postboks 439 Sentrum
Bergen
5805
NO

VI.4.3)

Prosedyre for klagebehandling

Nøyaktig informasjon om tidsfrist(er) for klagebehandling: 
Se Del I Konkurransebeskrivelsen
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

01.12.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system