Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Kunngjøring av kontraktsinngåelse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver
985849102
Postboks 987
Lillehammer
2604
NO
Kontaktperson: Odd Henning Stuen
Telefon: +47 61266137
Faks: +47 61266167
NUTS-kode:  NO02 -  Hedmark og Oppland
Region: Hedmark og Oppland
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.vassdragsforbundet.no

I.4)

Type oppdragsgiver

Annet:  Ideell forening
I.5)

Hovedaktivitet

Miljøvern

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa i 2017, med opsjon for ytterligere to år (2017-01)
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

90711500  -  Miljøovervåking, bortsett fra bygge- og anleggsarbeid
II.1.3)

Type kontrakt

Tjenester
II.1.4)

Kort beskrivelse

Konkurransen består av disse delområdene samlet:
1. Overvåking av Stor-Mjøsa (hovedstasjon Skreia)
2. Overvåking av vannkvaliteten ved tre andre stasjoner i Mjøsa, nærmere bestemt Brøttum, Kise og Furnesfjorden, samt dyreplankton i Furnesfjorden
3. Overvåking av kjemiske og hygienisk/bakteriologiske forhold i Mjøsas seks største tilløpselver og utløpselva Vorma, samt biologiske undersøkelser i de 11-12 største tilløpselvene og Vorma etter et rullerende program
4. Rapportering, herunder diverse presentasjoner og innlegging av alle data i databasen Vannmiljø
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.1.7)

Anskaffelsens totale verdi

Verdi ekskl. MVA:  3505700.00  NOK
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

90711500  -  Miljøovervåking, bortsett fra bygge- og anleggsarbeid
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO02 -  Hedmark og Oppland
Region: Hedmark og Oppland
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Oppland, Hedmark og Akershus
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Tiltaksorientert overvåking av Mjøsa og tilløpselvene i 2017, med opsjon for 2 år til.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Pris  /  Vekting:  45 %
Kvalitetskriterier  -  Navn:  Kvalitet og leveringsdyktighet  /  Vekting:  55 %
Pris  -  Vekting:  45 %
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: ja
Beskrivelse av opsjoner:
Den tiltaksorienterte vannovervåkningen for vannområde Mjøsa for 2017 søkes også gjennomført i 2018 og 2019 såfremt man finner finansiering til dette. Konkurransen lyses derfor ut med en opsjon for ytterligere to år. Avtale inngås derimot for et år av gangen (jfr. vedlegg C), se konkurransegrunnlaget.
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.1)

Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen

Kunngjøringsnummer i TED S: 2016/S 241-440647
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2016-346522

Del V: Kontraktsinngåelse

Kontraktsnr.: 1-2017

Tittel: Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa i 2017

En kontrakt/delkontrakt er inngått: ja
V.2)

Kontraktsinngåelse

V.2.1)

Dato for inngåelse av kontrakten

17.02.2017
V.2.2)

Informasjon om tilbud

Antall mottatte tilbud:  1
Kontrakten er tildelt en gruppe av leverandører :  nei
V.2.3)

Den valgte leverandørens navn og adresse

Norsk institutt for vannforskning
Gaustadalléen 21
oslo
0349
NO
NUTS-kode:  NO01 -  Oslo og Akershus
Region: Oslo og Akershus

Leverandøren er en SMB : nei
V.2.4)

Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)

Kontraktens/delkontraktens totalverdi:  3505700.00  NOK

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
Bergen
NO
Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/

VI.4.2)

Tvisteløsningsorgan

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)
Bergen
NO
Internettadresse: (URL) http://www.kofa.no/

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

20.04.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system