Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Veiledende kunngjøring

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Luftambulansetjenesten HF
818711832
Postboks 235
Bodø
8001
NO
Kontaktperson: Raimo Martinsen eller Kjetil Sønvisen
Telefon: +47 78950700
NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: http://www.luftambulanse.no/

I.2)

Samordnede innkjøp

Kontrakten tildeles av en innkjøpssentral
I.3)

Kommunikasjon

Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
I.4)

Type oppdragsgiver

Offentligrettslig organ
I.5)

Hovedaktivitet

Helse

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Respiratorer til den nasjonale Luftambulansetjenesten
Referansenummer:  1183018
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

33100000  -  Medisinsk utstyr
II.1.3)

Type kontrakt

Varer
II.1.4)

Kort beskrivelse

Luftambulansetjenesten HF planlegger gjennomføring av en anskaffelse som omfatter inngåelse av rammeavtale(r) for levering av enkle og avanserte respiratorer til den nasjonale luftambulansetjenesten. Leveranse av brukeropplæring, teknisk opplæring og nødvendig tilbehør og reservedeler vil inkluderes.
II.1.5)

Estimert totalverdi

Verdi ekskl. MVA: 9000000.00  NOK
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: ja
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Enkel respirator
Delkontrakt nr.:  1
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

33100000  -  Medisinsk utstyr
33157400  -  Medisinske respirasjonsapparater
35112000  -  Rednings- og kriseutstyr
60443000  -  Luftredningstjenester
60443100  -  Luft- og sjøredningstjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Respirator med enkle ventilasjonsmodi og begrenset antall alarmfunksjoner. Bærbar, liten og lett, egnet for bruk på skadested, under forflytninger og heising.
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

I forbindelse med anskaffelsen vil det bli gjennomført dialogmøter med potensielle tilbydere i uke 36 på Gardermoen. Formålet med dialogmøtene er å komme i dialog med markedet og få innspill til konkurransen/anskaffelsen. Påmelding til dialogmøte skjer til rm@luftambulansetjenesten.no og sokj@sykehusinnkjop.no. Frist for påmelding er 15. august 2017 klokken 12.00.
II.2)

Beskrivelse

II.2.1)

Tittel

Avansert respirator
Delkontrakt nr.:  2
II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

33100000  -  Medisinsk utstyr
33157400  -  Medisinske respirasjonsapparater
35112000  -  Rednings- og kriseutstyr
60443000  -  Luftredningstjenester
60443100  -  Luft- og sjøredningstjenester
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO -  NORGE
Sted: hele Norge
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Respirator med tilnærmet samme nivå på behandlingsfunksjoner- og modi som en intensivrespirator på en sykehusavdeling. Egnet for tyngre medisinsk behandling som f.eks. overflytting av intensivpasienter mellom sykehus. Egnet for transportformål med hensyn til ergonomi og vekt.
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

I forbindelse med anskaffelsen vil det bli gjennomført dialogmøter med potensielle tilbydere i uke 36 på Gardermoen. Formålet med dialogmøtene er å komme i dialog med markedet og få innspill til konkurransen/anskaffelsen. Påmelding til dialogmøte skjer til rm@luftambulansetjenesten.no og sokj@sykehusinnkjop.no. Frist for påmelding er 15. august 2017 klokken 12.00.
II.3)

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

16.10.2017

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.3)

Tilleggsinformasjon

I forbindelse med anskaffelsen vil det bli gjennomført dialogmøter med potensielle tilbydere i uke 36 på Gardermoen. Formålet med dialogmøtene er å komme i dialog med markedet og få innspill til konkurransen/anskaffelsen. Påmelding til dialogmøte skjer til rm@luftambulansetjenesten.no og sokj@sykehusinnkjop.no. Frist for påmelding er 15. august 2017 klokken 12.00.
Agenda, tidsplan og informasjon om ønskede innspill sendes potensielle tilbydere etter påmelding.
For mer informasjon om den nasjonale luftambulansetjenesten, se www.luftambulanse.no
VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

06.07.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system